253233-2017 - Αντιδραστήρια εργαστηρίων

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Tıbbi Cihazlar, İlaç, Eczacılık ve Bakım Ürünleri
Kurum: Régie des bâtiments — région Bruxelles - Yunanistan
İhale Tarihi: 01 Aralık 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
  • Αφεντούλη και Ζάννη
  • Πειραιάς
  • 185 36
  • Country
  • GR
  • Πολυξένη Παπαδάμου
  • +30 2104592120
  • E Mails
  • papadamou@tzaneio.gr
  • +30 2104592597
  • Internet address(es)
  • http://www.tzaneio.gr
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • HEALTH
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Προμήθεια διάφορων χημικών αντιδραστηρίων για 2 χρόνια.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • SUPPLIES
  • Location Nuts
  • Location
  • Φαρμακείο Τζανείου Νοσοκομείου.
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Προμήθεια διάφορων χημικών αντιδραστηρίων για 2 χρόνια.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 33696500
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • NO
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 347 457,63
  • No Options
  • No Recurrent Contract
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 24
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Εγγυητική συμμετοχής 2 % επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών.
  • Main Financing Conditions
  • Στη διακήρυξη.
  • Legal Form
  • Στη διακήρυξη.
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Στη διακήρυξη.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Στη διακήρυξη.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Στη διακήρυξη.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Lowest Price
  • IV.3) Administrative information
  • Receipt Limit Date = 01.12.2017 14:00
  • Language
  • EL
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 365
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 07
  • 12
  • 2017
  • 10:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • Τζάνειο Νοσοκομείο
  • Existence Authorised Persons
  • Ενδιαφερόμενοι — Υπηρεσιακοί Παράγοντες — Επιτροπή Διαγωνισμού.
 • Section VI: Complementary information
  • Notice Dispatch Date = 29.06.2017