040635-2017 - Atliekų Vežimo Paslaugos

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Çevre, Atık, Çöp Yönetim ve İşletmesi, Temizlik Hizmetleri
Kurum: LBB Regionale Vergabestelle Diez - Litvanya
İhale Tarihi: 13 Mart 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Authority Prior Information
  • Name Addresses Contact Prior Information
  • UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
  • 300127004
  • Beržų g. 3
  • Panevėžys
  • 36237
  • Country
  • LT
  • Agila Zalatorienė
  • +370 45432199
  • E Mails
  • agila.zalatoriene@pratc.lt
  • Internet Addresses Prior Information
  • http://www.pratc.lt
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • uždaroji akcinė bendrovė
  • Type Of Activity
  • ENVIRONMENT
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Object Supplies Services Prior Information
  • Object Supply Service Prior Information
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas.
  • Type Contract Place Delivery
  • 16
  • Site Or Location
  • Label
  • Biržų rajono savivaldybė.
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Mišrių komunalinių atliekų kiekis per metus apie 4 408 t
  • Pakėlimų skaičius per metus apie 145 500 vnt.
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 90512000
  • Cpv Additional
  • 90511000
  • 90510000
  • Cpv Code
  • 90500000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
 • Lefti Prior Information
  • Oth Info Prior Information
   • Relates To Eu Project No
   • Information Regulatory Framework
   • Tax Legislation
   • Tax Legislation Value
   • http://www.finmin.lt/web/finmin
   • http://www.vmi.lt
   • Environmental Protection Legislation
   • Environmental Protection Legislation Value
   • http://www.am.lt/VI/index.php
   • Employment Protection Working Conditions
   • Employment Protection Working Conditions Value
   • http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html
   • http://www.vdi.lt
   • Notice Dispatch Date = 09.01.2017

  • Section I: Contracting authority
   • I.2) Type of the contracting authority
   • UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
   • 300127004
   • Beržų g. 3
   • Panevėžys
   • 36237
   • Country
   • LT
   • Neringa Vidzėnienė
   • +370 45432199
   • E Mails
   • neringa.vidzeniene@pratc.lt
   • Internet address(es)
   • http://www.pratc.lt
   • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   • Type And Activities And Purchasing On Behalf
   • Type And Activities
   • uždaroji akcinė bendrovė
   • Type Of Activity
   • ENVIRONMENT
   • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
   • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
  • Section II:Object of the contract
   • Description
   • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
   • Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Biržų r. sav. teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius paslaugos.
   • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
   • Type Contract
   • SERVICES
   • 16
   • Location Nuts
   • Location
   • Biržų rajonas.
   • Notice Involves
   • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
   • Mišrių komunalinių atliekų surinkimas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo arba šalinimo įrenginius paslaugos.
   • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
   • Cpv Main
   • 90512000
   • Cpv Additional
   • 90511000
   • 90500000
   • Cpv Code
   • 90510000
   • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   • YES
   • F02 Division Into Lots
   • Accepted Variants
   • NO
   • II.2) Quantity or scope of the contract
   • Nature Quantity Scope
   • II.2.1) Total quantity or scope:
   • Kolektyvinio naudojimo konteinerių skirtų daugiabučių namų gyventojams, aptarnavimo dažnis-Ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę šiltuoju metų laiku (balandžio 1 – rugsėjo 30), ne mažiau kaip 1 kartą per savaitę šaltuoju metų laiku (spalio 1 – kovo 31) Biržų mieste (72 kartus per metus) *.2 kartus per mėn. Vabalninke ir Medeikiuose 1 kartą per mėn. kituose kaimuose.
   • Individualiose namų valdose esančių konteinerių aptarnavimo dažnis-1 kartą per mėn. kaimuose, 2 kartus per mėn. Biržų mieste.
   • Įmonių, įstaigų, organizacijų uždarose teritorijose, esančių konteinerių aptarnavimo dažnis-2 kartus per mėnesį.
   • *Pastaba: Padidėjus ar sumažėjus sukaupiamų mišrių komunalinių atliekų kiekiui surinkti gali tekti ir dažniau ar rečiau.
   • No Options
   • Recurrent Contract
   • 6
   • 72
   • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
    Duration in months: (from the award of the contract)
   • 48
  • Section III: Legal, economic, financial and technical information
   • Contract Relating Conditions
   • Deposits Guarantees Required
   • Sutarties įvykdymo užtikrinimas – per 10 kalendorinių dienų, nuo Sutarties pasirašymo dienos, pateikti Perkančiajai organizacijai Sutarties įvykdymo užtikrinimą-Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija ar draudimo bendrovės išduotu laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė-10 procentų nuo bendros sutarties kainos, paskaičiuotos tiekėjo bendrą pasiūlymo kainą EUR be PVM padauginus iš sutarties trukmės.
   • Main Financing Conditions
   • Užsakovas apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas – faktūras ir Paslaugų teikimo aktus už suteiktas per praėjusį ataskaitinį laikotarpį Paslaugas, sumokėti Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo jų suderinimo dienos. Atsiskaitymo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
   • No Existence Other Particular Conditions
   • F02 Conditions For Participation
   • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
   • 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
   • Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 punkte nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina ir užfiksuoja atitinkamo dokumento išrašu ar skaitmenine jo kopija, paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
   • Užsienio šalyje registruotas paslaugų teikėjas pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
   • Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų. 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina ir užfiksuoja atitinkamo dokumento išrašu ar skaitmenine jo kopija, paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
   • Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Užsienio šalyje registruotas paslaugų teikėjas pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 4. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis veikla (mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius), kuri yra reikalinga šiai paslaugai vykdyti. Išrašas iš Atliekas tvarkančių įmonių registro (ATVR). Tiekėjai iš užsienio (ES šalių) pateikia dokumentų patvirtintas kopijas pagal šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įstatymus apie jiems suteiktą teisę verstis veikla (mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius), kuri yra reikalinga pirkimo dokumentuose nurodytai paslaugai atlikti arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių paslaugų dalį. Užsienyje registruotas tiekėjas, turintis teisę pagal šalies, kurioje jis yra registruotas, įstatymus atlikti jam priskirtas paslaugas ir norintis atlikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turės kreiptis į Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl turimų dokumentų pripažinimo ir prašymo įtraukti jį į Lietuvoje atliekas tvarkančių įmonių registro sąrašą. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 5. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 8 punktuose išvardytas veikas. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 6. Tiekėjas turi turėti teisę tvarkyti buityje susidarančias pavojingas atliekas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduota licencija pavojingų atliekų tvarkymui ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Tiekėjo deklaracija. Šių konkurso sąlygų 3 priedas, pateikiamas elektroninėje formoje.
   • 8. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Nurodoma, kuris asmuo turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
   • Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kuriame pažymima, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
   • Tuo atveju, jei dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra juridinis asmuo arba paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas, pateikiama laisvos formos deklaracija, pasirašyta tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kurioje tiekėjas patvirtina, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra juridinis asmuo arba kad paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.
   • Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • F02 Economic Financial Capacity
   • III.2.2) Economic and financial ability
   • 1. Atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkami dokumentai. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 2. Atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkami dokumentai. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • Eaf Capacity Min Level
   • 1. Vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 EUR.
   • 2. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė yra teigiama (sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį).
   • Technical Capacity Lefti
   • IV.1) Type of procedure
   • 1. Įvykdytų panašių (ir) ar vykdomų pirkimo sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų bendras sumas, datas, prekių ar paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne. Taip pat pateikiama paslaugos gavėjo (užsakovo) patvirtintos pažymos apie tiekėjo tinkamai suteiktą paslaugą. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • 2. Tiekėjo pažyma apie turimus specialistus ir šių specialistų gyvenimo aprašymai (CV). Jei specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, privaloma pateikti abi puses įpareigojantį susitarimą su specialistu dėl būsimų darbo santykių sukūrimo. Pateikiama skenuota elektroninė kopija.
   • T Capacity Min Level
   • 1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs (ir) ar vykdo bent vieną mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip
   • 5 000 EUR (su PVM).
   • Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 5 000 EUR (su PVM).
   • 2. Tiekėjas turi bent vieną specialistą, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį mišrių komunalinių atliekų surinkimo iš ir išvežimo paslaugų teikimo srityje.
   • Services Contracts Specific Conditions
   • No Exec Service Reserved Particular Profession
   • Requests Names Professional Qualifications
   • YES
  • Section IV: Procedure
   • Type Of Procedure
   • IV.1.1) Type of procedure
   • Pt Open
   • IV.2) Award criteria
   • IV.2.1) Award criteria
   • Is Electronic Auction Usable
   • No Use Electronic Auction
   • IV.3) Administrative information
   • Previous Publication Information Notice F2
   • Previous Publication Exists F2
   • Previous Publication Notice F2
   • Prior Information Notice F2
   • PRIOR_INFORMATION_NOTICE
   • 2017/S 007-011042
   • Date Oj = 11.01.2017
   • Conditions Obtaining Specifications
   • Time Limit
   • 12
   • 03
   • 2017
   • 10:00
   • No Payable Documents
   • Receipt Limit Date = 13.03.2017 10:00
   • Language
   • LT
   • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
    Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
   • 90
   • Conditions For Opening Tenders
   • Date Time
   • 13
   • 03
   • 2017
   • 10:45
   • Place Opening
   • Place Not Structured
   • Beržų g. 3, Panevėžys, III aukštas.
   • Existence Authorised Persons
   • Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.
  • Section VI: Complementary information
   • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
   • Relates To Eu Project No
   • VI.3) Additional information
   • Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
   • Vadovaujantis LR vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 432 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1387 pakeitimu, 3.1. punktu „pirkdama elektros energiją ir šilumą, dujas, karštą ir šaltą vandenį, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugas“, sutartis sudaroma 10 metų laikotarpiui.
   • VI.4) Procedures for appeal
   • VI.4.2) Lodging of appeals
   • Lodging Of Appeals Precision
   • Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1. 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba, 2. 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
   • Notice Dispatch Date = 30.01.2017