278166-2014 - Chemické Výrobky

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
00397482
Tr. A. Hlinku 2
Contact point(s): Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
For the attention of: JUDr. Eva Kolníková
949 76 Nitra
SLOVAKIA
Telephone: +421 376415515
E-mail: eva.kolnikova@uniag.sk
Fax: +421 37615721

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://spu.sk

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)Common procurement vocabulary (CPV)

24000000, 03000000, 03117200, 03140000, 03211000, 15100000, 39830000, 24300000, 24900000, 24100000, 24110000

Description
Chemical products .
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products .
Seeds of plants used in specific fields .
Animal products and related products .
Cereals .
Animal products, meat and meat products .
Cleaning products .
Basic inorganic and organic chemicals .
Fine and various chemical products .
Gases .
Industrial gases .

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
00397482
Tr. A. Hlinku 2
Contact point(s): Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
For the attention of: JUDr. Eva Kolníková
949 76 Nitra
SLOVAKIA
Telephone: +421 376415515
E-mail: eva.kolnikova@uniag.sk
Fax: +421 37615721

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://uniag.sk

Further information can be obtained from: SLOVAKIA
Internet address: www.evo.gov.sk

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: SLOVAKIA
Internet address: www.evo.gov.sk

Tenders or requests to participate must be sent to: SLOVAKIA
Internet address: www.evo.gov.sk

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

24000000, 03000000, 03117200, 03140000, 03211000, 15100000, 39830000, 24300000, 24900000, 24100000, 24110000

Description
Chemical products.
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products.
Seeds of plants used in specific fields.
Animal products and related products.
Cereals.
Animal products, meat and meat products.
Cleaning products.
Basic inorganic and organic chemicals.
Fine and various chemical products.
Gases.
Industrial gases.

Section IV: Procedure

IV.3)Administrative information
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.9.2014 - 09:00
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.9.2014 - 09:00
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Ponuka musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.