137019-2016 - Diensten Voor De Terbeschikkingstelling Van Personeel, Met İnbegrip Van Tijdelijk Personeel

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: İş Hizmetleri ( Hukuk, Araştırma, Danışmanlık, İK, Güvenlik, Muhtelif)
Kurum: Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Hollanda
İhale Tarihi: 01 Ağustos 2018 00:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Provincie Zuid-Holland
  • 27375169
  • Zuid-Hollandplein 1
  • Den Haag
  • 2596 AW
  • Country
  • NL
  • Bureau Inkoop
  • +31 704416611
  • Internet address(es)
  • http://www.zuid-holland.nl
  • http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/116932
  • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=111875&B=CTMSOLUTION
  • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=111875&B=CTMSOLUTION
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • REGIONAL_AUTHORITY
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • DOS-2011-0009679 — inhuur van inkoopconsultancy.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SERVICES
  • 22
  • Location Nuts
  • Location
  • Den Haag.
  • Nuts
  • NL332
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Dit is een vernieuwde publicatie.
  • Via het dynamisch aankoopsysteem (marktplaats) publiceert provincie Zuid-Holland haar behoefte aan inkoopondersteuning. Alle in deze marktplaats geregistreerde partijen kunnen een aanbieding uitbrengen op een individuele uitvraag.
  • Registratie kan plaatsvinden via: http://www.ctmsolution.nl
  • Dit lopend dynamisch aankoopsysteem (marktplaats) wordt uitgediend tot de einddatum. Hierbij is sprake van een vernieuwde aankondiging ervan, Europees. Er is geen sprake van inhoudelijke wijziging binnen de kwalificatie.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 79620000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • NO
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 1 200 000
  • No Options
  • No Recurrent Contract
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • N.v.t.
  • Main Financing Conditions
  • N.v.t.
  • Legal Form
  • N.v.t.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • KvK-verklaring.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • N.v.t.
  • Eaf Capacity Min Level
  • N.v.t.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • N.v.t.
  • T Capacity Min Level
  • Uitgevoerde EU-aanbesteding onder Aanbestedingswet 2012.
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • NO
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated In Other Document
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • DOS-2011-0009679
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Time Limit
  • 31
  • 07
  • 2018
  • 23:30
  • No Payable Documents
  • Receipt Limit Date = 01.08.2018 00:30
  • Language
  • NL
  • Conditions For Opening Tenders
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Dit is een vernieuwde publicatie.
  • Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via het tabblad Berichten in de aanbesteding te worden kenbaar gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=111875&B=CTMSOLUTION
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Rechtbank 's-Gravenhage
  • Postbus 20302
  • 's-Gravenhage
  • 2500 EH
  • Country
  • NL
  • +31 70-3813131
  • Notice Dispatch Date = 15.04.2016