236396-2016 - Diensten Voor De Terbeschikkingstelling Van Personeel, Met İnbegrip Van Tijdelijk Personeel

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: İş Hizmetleri ( Hukuk, Araştırma, Danışmanlık, İK, Güvenlik, Muhtelif)
Kurum: European Institute for Gender Equality - Hollanda
İhale Tarihi: 30 Haziran 2018 23:59

Temel

250 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları

  • Section I: Contracting authority
    • I.2) Type of the contracting authority
    • Waterschap Vechtstromen
    • 58972676
    • Kooikersweg 1
    • Almelo
    • 7609 PZ
    • Country
    • NL
    • Het NIC BV, NIC Support Waterschap Vechtstromen
    • +31 610749161
    • E Mails
    • maurice.huizinga@hetnic.nl
    • Internet address(es)
    • http://www.vechtstromen.nl/
    • http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/293698
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168434&B=CTMSOLUTION
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168434&B=CTMSOLUTION
    • Further Information
    • Specifications And Additional Documents
    • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
    • Idem
    • Type And Activities And Purchasing On Behalf
    • Type And Activities
    • Type Of Contracting Authority
    • REGIONAL_AUTHORITY
    • waterschap
    • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
    • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
  • Section II:Object of the contract
    • Description
    • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
    • EG.162029/MH — Instelling van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel.
    • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
    • Type Contract
    • SERVICES
    • 22
    • Location Nuts
    • Location
    • Almelo.
    • Nuts
    • NL213
    • Notice Involves
    • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
    • De afgelopen 4 jaar heeft Waterschap Vechtstromen voor de inhuur van tijdelijk personeel op HBO/WO niveau, doorgaans boven schaal 8 (SAW), gebruik gemaakt van een marktplaats. Deze marktplaats is vormgegeven middels aanbestedingsplatform CTM en loopt van rechtswege af op 1.7.2016.
    • Om aan de nieuwe wetgeving (gewijzigde aanbestedingswet) te voldoen wenst Waterschap Vechtstromen de huidige marktplaats te vervangen door een DAS. Met het DAS wil Waterschap Vechtstromen op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.
    • Het DAS wordt ingesteld voor een periode van één (1) jaar, met twee (2) keer een optie tot verlenging van een half (½) jaar.
    • Toegang tot de kwalificaties:
    • 1. 144233 — Bedrijfskundig / Personeel & Organisatie
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168434&B=CTMSOLUTION
    • 2. 144234 — Communicatie
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168435&B=CTMSOLUTION
    • 3. 144235 — Facilitair
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168436&B=CTMSOLUTION
    • 4. 144236 — Financieel
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168437&B=CTMSOLUTION
    • 5. 144238 — ICT / Documentaire informatievoorziening
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168439&B=CTMSOLUTION
    • 6. 144240 — Inkoop
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168441&B=CTMSOLUTION
    • 7. 144242 — Management
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168443&B=CTMSOLUTION
    • 8. 144239 — Ruimtelijke ordening / natuur / milieu
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168440&B=CTMSOLUTION
    • 9. 144237 — Technisch
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168438&B=CTMSOLUTION
    • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
    • Cpv Main
    • Cpv Code
    • 79620000
    • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
    • YES
    • F02 Division Into Lots
    • Accepted Variants
    • NO
    • II.2) Quantity or scope of the contract
    • Nature Quantity Scope
    • II.2.1) Total quantity or scope:
    • Waterschap Vechtstromen wenst een DAS in te stellen voor de volgende vakgebieden (tussen haakjes het aantal te verwachten aanvragen gedurende de looptijd van het DAS):
    • 1. Bedrijfskundig / Personeel & Organisatie (1)
    • 2. Communicatie (2)
    • 3. Facilitair (1)
    • 4. Financieel (2)
    • 5. ICT / Documentatie Informatievoorziening (2)
    • 6. Inkoop (2)
    • 7. Ruimtelijke ordening / Natuur / Milieu (10)
    • 8. Technisch (4)
    • 9. Management (1)
    • Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
    • Het DAS wordt ingesteld voor een periode van één (1) jaar, met twee (2) keer een optie tot verlenging van een half (½) jaar.
    • No Options
    • Recurrent Contract
    • 2
    • 6
  • Section III: Legal, economic, financial and technical information
    • Contract Relating Conditions
    • Deposits Guarantees Required
    • Voor zover waarborgen als bankgaranties et cetera worden verlangd is dit vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
    • Main Financing Conditions
    • Zie de aanbestedingsdocumenten.
    • Legal Form
    • Zie de aanbestedingsdocumenten.
    • No Existence Other Particular Conditions
    • F02 Conditions For Participation
    • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
    • Zie de aanbestedingsdocumenten.
    • F02 Economic Financial Capacity
    • III.2.2) Economic and financial ability
    • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
    • Eaf Capacity Min Level
    • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
    • Technical Capacity Lefti
    • IV.1) Type of procedure
    • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
    • T Capacity Min Level
    • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
    • Services Contracts Specific Conditions
    • No Exec Service Reserved Particular Profession
    • Requests Names Professional Qualifications
    • NO
  • Section IV: Procedure
    • Type Of Procedure
    • IV.1.1) Type of procedure
    • Pt Open
    • IV.2) Award criteria
    • IV.2.1) Award criteria
    • Most Economically Advantageous Tender
    • Criteria Stated In Other Document
    • Is Electronic Auction Usable
    • No Use Electronic Auction
    • IV.3) Administrative information
    • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
    • EG.162029/MH
    • Previous Publication Information Notice F2
    • Receipt Limit Date = 30.06.2018 23:59
    • Language
    • NL
    • Conditions For Opening Tenders
    • Existence Authorised Persons
    • Het betreft hier een elektronische aanbesteding. Opening van de verzoeken tot toelating zal plaatsvinden op 18.8.2016 om 14:00 uur. Daarna kunnen ondernemers op elk gewenst moment een verzoek tot toelating indienen, waarna het verzoek tot deelneming zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen in behandeling wordt genomen. Opening van de inschrijvingen voor de nadere opdrachten zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de (offerte)aanvraag van een nadere opdracht.
  • Section VI: Complementary information
    • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
    • Relates To Eu Project No
    • VI.3) Additional information
    • Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via het tabblad Berichten in de aanbesteding conform het verstrekte format voor het stellen van vragen kenbaar te worden gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168434&B=CTMSOLUTION
    • Alle kwalificaties zijn te vinden via de volgende links:
    • 1. 144233 — Bedrijfskundig / Personeel & Organisatie
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168434&B=CTMSOLUTION
    • 2. 144234 — Communicatie
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168435&B=CTMSOLUTION
    • 3. 144235 — Facilitair
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168436&B=CTMSOLUTION
    • 4. 144236 — Financieel
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168437&B=CTMSOLUTION
    • 5. 144238 — ICT / Documentaire informatievoorziening
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168439&B=CTMSOLUTION
    • 6. 144240 — Inkoop
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168441&B=CTMSOLUTION
    • 7. 144242 — Management
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168443&B=CTMSOLUTION
    • 8. 144239 — Ruimtelijke ordening / natuur / milieu
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168440&B=CTMSOLUTION
    • 9. 144237 — Technisch
    • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168438&B=CTMSOLUTION
    • VI.4) Procedures for appeal
    • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
    • Contact Data Without Responsible Name
    • Rechtbank Overijssel
    • Egbert Gorterstraat 5
    • Almelo
    • 7607 GB
    • Country
    • NL
    • E Mails
    • communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
    • +31 883611042
    • https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Paginas/default.aspx
    • VI.4.2) Lodging of appeals
    • Lodging Of Appeals Precision
    • Ondernemers kunnen 7 kalenderdagen vragen stellen naar aanleiding van het bericht over de toelating of afwijzing. Ondernemers die (nog) niet aan de eisen voldoen en daarom zijn afgewezen kunnen gedurende de gehele looptijd van het DAS opnieuw een verzoek tot toelating indienen.
    • Notice Dispatch Date = 05.07.2016