327512-2016 - Diensten Voor De Terbeschikkingstelling Van Personeel, Met İnbegrip Van Tijdelijk Personeel

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: İş Hizmetleri ( Hukuk, Araştırma, Danışmanlık, İK, Güvenlik, Muhtelif)
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri (Müh./Dan./Destek)
Kurum: Communauté d'agglomération d'Épinal - Hollanda
İhale Tarihi: 15 Eylül 2018 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • 27380834
  • Turfmarkt 147, postbus 20301
  • Den Haag
  • 2500 EH
  • Country
  • NL
  • DAS Office IUC VenJ
  • E Mails
  • dasoffice.iucvenj@minvenj.nl
  • Internet address(es)
  • http://www.rijksoverheid.nl/venj
  • http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/123960
  • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=170339&B=CTMSOLUTION
  • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=170339&B=CTMSOLUTION
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • MINISTRY
  • Type Of Activity
  • PUBLIC_ORDER_AND_SAFETY
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • DAS Organisatieadvies, Beleidsadvies en Projectmanagement.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SERVICES
  • 22
  • Location Nuts
  • Location
  • Den Haag.
  • Nuts
  • NL
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Het DAS is een digitale omgeving die de vraag- en aanbodzijde van inhuur op het gebied van organisatieadvies, beleidsadvies en projectmanagement samenbrengt. Het DAS is bedoeld om partijen die in staat zijn om Specifieke opdrachten uit te voeren aan de Deelnemers te verbinden. Deze aanbesteding vindt plaats conform de Richtlijn 2014/24/EU en zoals is geïmplementeerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 79620000
  • Cpv Additional
  • 72224000
  • 79410000
  • 79411000
  • Cpv Code
  • 79610000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Circa 100 aanvragen per jaar.
  • No Options
  • Recurrent Contract
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Main Financing Conditions
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • Legal Form
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • Eaf Capacity Min Level
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • T Capacity Min Level
  • Zie aanbestedingsdocumenten.
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • NO
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Restricted
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated In Other Document
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • Referentienummer aanbestedende dienst 797033
  • CTM referentienummer 146047
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Receipt Limit Date = 15.09.2018 14:00
  • Language
  • Language Ec
  • NL
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • Notice Dispatch Date = 16.09.2016