361854-2016 - Diensten Voor De Terbeschikkingstelling Van Personeel, Met İnbegrip Van Tijdelijk Personeel

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: İş Hizmetleri ( Hukuk, Araştırma, Danışmanlık, İK, Güvenlik, Muhtelif)
Kurum: European Institute for Gender Equality - Hollanda
İhale Tarihi: 11 Ekim 2018 23:59

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Gemeente Heerenveen
  • 59707720
  • Crackstraat 2
  • Heerenveen
  • 8441 EV
  • Country
  • NL
  • Het NIC BV, NIC Support gemeente Heerenveen
  • +31 610749161
  • E Mails
  • maurice.huizinga@hetnic.nl
  • Internet address(es)
  • http://www.heerenveen.nl
  • http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/301095
  • http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172638&B=CTMSOLUTION
  • http://www.ctmsolution.nl/das/heerenveen
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel ten behoeve van de gemeente Heerenveen.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SERVICES
  • 22
  • Location Nuts
  • Location
  • Heerenveen.
  • Nuts
  • NL12
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • De gemeente Heerenveen heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het gaat hierbij om zowel inspanningsgerichte als resultaatgerichte opdrachten. Het betreffen functies op MBO/HBO/WO niveau vanaf schaal 8 (CAR-UWO) en hoger.
  • Om aan de nieuwe wetgeving (gewijzigde Aanbestedingswet 2012) te voldoen wenst de gemeente Heerenveen een DAS in te stellen voor de afdelingen Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Het betreffen de volgende twee (2) vakgebieden:
  • 1. Fysiek domein — Beleid en planvorming,
  • 2. Fysiek domein — Realisatie en beheer.
  • Met het DAS wil de gemeente Heerenveen op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.
  • Het DAS wordt ingesteld voor een periode van twee (2) jaar, met twee (2) keer een optie tot verlenging van één (1) jaar.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 79620000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • De gemeente Heerenveen wenst een DAS in te stellen voor de volgende twee (2) vakgebieden (tussenhaakjes het aantal te verwachten opdrachten per jaar):
  • 1. Fysiek domein — Beleid en planvorming (10);
  • 2. Fysiek domein — Realisatie en beheer (5—10).
  • Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het DAS wordt ingesteld voor een periode van twee (2) jaar, met twee (2) keer een optie tot verlenging van één (1) jaar.
  • No Options
  • Recurrent Contract
  • 2
  • 12
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Voor zover waarborgen als bankgaranties et cetera worden verlangd is dit vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
  • Main Financing Conditions
  • Zie de aanbestedingsdocumenten.
  • Legal Form
  • Zie de aanbestedingsdocumenten.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Zie de aanbestedingsdocumenten.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
  • Eaf Capacity Min Level
  • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
  • T Capacity Min Level
  • Zie het beschrijvend document (paragraaf 3.1).
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • NO
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Restricted
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated In Other Document
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • EG.161032/MH
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Receipt Limit Date = 11.10.2018 23:59
  • Language
  • Language Ec
  • NL
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via het tabblad Berichten in de aanbesteding conform het verstrekte format voor het stellen van vragen kenbaar te worden gemaakt.
  • De kwalificaties (twee (2) vakgebieden) zijn te vinden via de volgende link: http://www.ctmsolution.nl/das/heerenveen
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Rechtbank Leeuwarden
  • Zaailand 102
  • Leeuwarden
  • 8911 BN
  • Country
  • NL
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • Ondernemers kunnen 7 kalenderdagen vragen stellen naar aanleiding van het bericht over de toelating of afwijzing. Ondernemers die (nog) niet aan de eisen voldoen en daarom zijn afgewezen kunnen gedurende de gehele looptijd van het DAS opnieuw een verzoek tot toelating indienen.
  • Notice Dispatch Date = 11.10.2016