250601-2017 - Ιατρικά αναλώσιμα

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Tıbbi Cihazlar, İlaç, Eczacılık ve Bakım Ürünleri
Kurum: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di Porto di Oristano - Yunanistan
İhale Tarihi: 29 Ocak 2018

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  • περιοχή Νεάπολης
  • Ξάνθη
  • 671 00
  • Country
  • GR
  • Βασιλική Χατζιάστρου
  • +30 2541351411
  • E Mails
  • supplies@hosp-xanthi.gr
  • +30 2541351410
  • Internet address(es)
  • www.hosp-xanthi.gr
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Ν.Π.Δ.Δ
  • Type Of Activity
  • HEALTH
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων, διακήρυξη 19187/2014.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • PURCHASE
  • Location Nuts
  • Location
  • Γ.Ν Ξάνθης
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 33140000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 564 000 ευρώ.
  • No Options
  • No Recurrent Contract
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Εγγυητική συμμετοχής, εγγυητική καλής εκτέλεσης
  • Main Financing Conditions
  • Τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν. Ξάνθης
  • Legal Form
  • Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 19187/2014 διακήρυξη.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 19187/2014 διακήρυξη.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 19187/2014 διακήρυξη.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • Διακήρυξη 19187/24-12-2014
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Time Limit
  • 22
  • 12
  • 2017
  • No Payable Documents
  • Receipt Limit Date = 29.01.2018
  • Language
  • Language Any Ec
  • YES
  • Language Other
  • Ελληνικά
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 210
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 30
  • 01
  • 2018
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  • Περιοχή Νεάπολης
  • Ξάνθη
  • 671 00
  • Country
  • GR
  • E Mails
  • supplies@hosp-xanthi.gr
  • +30 2541351409
  • http://www.xanthi.gr
  • +30 2541351410
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • Σύμφωνα με τη διακήρυξη 19187/2014.
  • Lodging Information For Service
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  • Ξάνθη
  • 671 00
  • Country
  • GR
  • E Mails
  • supplies@hosp-xanthi.gr
  • +30 2541350409
  • Notice Dispatch Date = 28.06.2017