230530-2017 - Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Tıbbi Cihazlar, İlaç, Eczacılık ve Bakım Ürünleri
Kurum: Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren A.d.ö.R. - Yunanistan
İhale Tarihi: 24 Kasım 2017 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
  • Περιφερειακή Οδος Θεσσαλονίκης — Ν. Ευκαρπία — Δήμος Παύλου Μελά
  • Θεσσαλονίκη
  • 564 03
  • Country
  • GR
  • Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
  • +30 2313323115
  • E Mails
  • pr.papageorgiou@gmail.com
  • +30 2313323119
  • Internet address(es)
  • www.papageorgiou-hospital.gr
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
  • Type Of Activity
  • HEALTH
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» , ετήσιας προϋπολογιστικής δαπάνης 2.822.580,65 EUR χωρίς Φ.Π.Α., με αριθμό διακήρυξης 004/2017.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • SUPPLIES
  • Location Nuts
  • Location
  • Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Nuts
  • GR122
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» , ετήσιας προϋπολογιστικής δαπάνης 2.822.580,65 EUR χωρίς Φ.Π.Α., με αριθμό διακήρυξης 004/2017.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 33141000
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Lowest Price
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • 004/2017
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 24.11.2017 15:00
  • Language
  • EL
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 365
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 30
  • 11
  • 2017
  • 11:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
  • Existence Authorised Persons
  • Εκπρόσωποι Εταιρειών με Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης.
 • Section VI: Complementary information
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
  • Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης — Ν. Ευκαρπία
  • Θεσσαλονίκη
  • 564 03
  • Country
  • GR
  • E Mails
  • grampr@papageorgiou-hospita.gr
  • +30 2310313120
  • www.papageorgiou-hospital.gr
  • +30 2310685111
  • Lodging Information For Service
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Γραφειο Προμηθειων Του Γενικου Νοσοκομειο Παπαγεωργιου
  • Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης — Ν. Ευκαρπία
  • Θεσσαλονίκη
  • 564 03
  • Country
  • GR
  • E Mails
  • pr.papageorgiou@gmail.com
  • +30 2313323115
  • www.papageorgiou-hospital.gr
  • +30 2313323119
  • Notice Dispatch Date = 14.06.2017