138909-2014 - Onderzoek En Ontwikkeling, En Aanverwante Adviezen

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Her Türlü Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
Kurum: European Maritime Safety Agency - Hollanda
İhale Tarihi: 18 Nisan 2018 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Zorginstituut Nederland p/a Het NIC
  • Dr. Stolteweg 60–66
  • Zwolle
  • 8025 AZ
  • Country
  • NL
  • Ivo Dupon
  • +31 703117634
  • E Mails
  • ivo.dupon@hetnic.nl
  • Further Information
  • Contact Data
  • Country
  • NL
  • https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=123885&B=CTMSOLUTION
  • Specifications And Additional Documents
  • Contact Data
  • Country
  • NL
  • https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=123885&B=CTMSOLUTION
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Contact Data
  • Country
  • NL
  • https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=123885&B=CTMSOLUTION
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • HEALTH
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • P133166 Dynamisch Aankoopsysteem – Zorginstituut Nederland.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SERVICES
  • 25
  • Location Nuts
  • Location
  • Diemen.
  • Nuts
  • NL326
  • Notice Involves
  • F02 Framework
  • 4
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • De instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor opdrachten die betrekking hebben op het ondersteunen van de pakket- en kwaliteitstaken van het Zorginstituut Nederland, waaronder de systematische doorlichting van het pakket in het kader van het programma „Zinnig en Zuinig”.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 73000000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Circa 7 miljoen per jaar.
  • No Options
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 48
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Voor zover waarborgen zoals bankgaranties etc. worden verlangd is dit vermeld in de aanbestedingsstukken.
  • Main Financing Conditions
  • Zie de aanbestedingsstukken.
  • Legal Form
  • Geen bijzondere rechtsvorm vereist. Indien een inschrijving wordt ingezonden door een samenwerkingsverband van ondernemers dient ieder lid van het samenwerkingsverband een verklaring te ondertekenen ingevolge welke alle tot dat samenwerkingsverband behorende ondernemingen gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de overeenkomst. Tevens dient aangegeven te worden wie de leiding van het samenwerkingsverband heeft en als verantwoordelijke gemachtigde jegens de aanbestedende dienst mag optreden.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Zie beschrijvend document (Eisen aan de onderneming).
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Zie beschrijvend document (Eisen aan de onderneming).
  • Eaf Capacity Min Level
  • Zie beschrijvend document (Eisen aan de onderneming).
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Zie beschrijvend document (Eisen aan de onderneming).
  • T Capacity Min Level
  • Zie beschrijvend document (Eisen aan de onderneming).
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • NO
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated In Other Document
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • P133166
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 18.04.2018 10:00
  • Language
  • Language Ec
  • NL
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding. Een ondernemer dient zich derhalve gratis eenmalig te registreren op het online platform. Alleen via dit platform ingediende aanmeldingen en inschrijvingen worden door de aanbestedende dienst in behandeling genomen. Inhoudelijke en procedurele vragen dienen via het tabblad Berichten in de aanbesteding te worden kenbaar gemaakt. Voor toegang tot de aanbesteding, meer informatie en eventueel publiek beschikbare documenten: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=123885&B=CTMSOLUTION
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Rechtbank Amsterdam
  • Postbus 84 500
  • Amsterdam
  • 1080 BN
  • Country
  • NL
  • +31 205413900
  • Mediation Procedure Body Responsible
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Country
  • NL
  • http://www.rechtspraak.nl
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • N.v.t.
  • Notice Dispatch Date = 18.04.2014