252504-2014 - Personbiler

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Kara, Demiryolu, Havacılık, Denizcilik Ulaştırma Araçları Ve Parçaları
Her Türlü Bakım Onarım Hizmetleri (Mek/Elekt/İnş)
Kurum: Eurojust - Danimarka
İhale Tarihi: 12 Eylül 2018 08:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
Contact point(s): Team Indkøb og Udbud
For the attention of: Anton Wilkens
4700 Næstved
DENMARK
Telephone: +45 558855496
E-mail: indkoeb@naestved.dk

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.naestved.dk

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)Common procurement vocabulary (CPV)

34110000, 34136200, 34136000, 34136100

Description
Passenger cars .
Panel vans .
Vans .
Light vans .

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Næstved Kommune
  • Rådmandshaven 20
  • Næstved
  • 4700 Næstved
  • Country
  • DK
  • Anton Wilkens
  • +45 55885496
  • E Mails
  • anwil@naestved.dk
  • Further Information
  • Contact Data
  • Complete Tender Management
  • Country
  • DK
  • http://www.eu-supply.com/fus.asp
  • Specifications And Additional Documents
  • Contact Data
  • Complete Tender Management
  • Country
  • DK
  • http://www.eu-supply.com/fus.asp
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Contact Data
  • Complete Tender Management
  • Country
  • DK
  • http://www.eu-supply.com/fus.asp
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • REGIONAL_AUTHORITY
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Oprettelse af dynamisk indkøbssystem — køretøjer.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • COMBINATION_THESE
  • Location Nuts
  • Location
  • Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg kommuner.
  • Nuts
  • DK022
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Næstved Kommune ønsker at oprette et dynamisk indkøbssystem, hvor registrerede og godkendte tilbudsgivere kan give tilbud på de deltagende kommuner i FUS-indkøbsfælleskabets løbende indkøb af køretøjer. Der indgår 5 forskellige typer køretøjer fordelt på 7 delaftaler:
  • — mikrobiler
  • — minibiler
  • — minibusser
  • — lille varevogn
  • — stor varevogn.
  • De deltagende kommuner er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden eller opnå en bestemt omsætning.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 34110000
  • Cpv Additional
  • 34114400
  • 34136000
  • 34136100
  • 50112200
  • Cpv Code
  • 50113200
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • F02 Div Into Lot Yes
  • ONE_OR_MORE_LOT
  • F02 Annex B
  • 1
  • Delaftale 1A: Mikrobiler til hjemmeplejen
  • Lot Description
  • Indkøb af mikrobiler til primær brug i hjemmeplejen. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 34110000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 50112200
  • 2
  • Delaftale 1B: Minibiler til hjemmeplejen
  • Lot Description
  • Indkøb af minibiler til brug primær brug i hjemmeplejen. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 34110000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 50112200
  • 3
  • Delaftale 2A: Mikrobiler til administrationen
  • Lot Description
  • Indkøb af mikrobiler til primær brug i administrationen. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 34110000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 50112200
  • 4
  • Delaftale 2B: Minibiler til administrationen
  • Lot Description
  • Indkøb af minibiler til primær brug i administrationen. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 34110000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 50112200
  • 5
  • Delaftale 3: Minibusser
  • Lot Description
  • Indkøb af minibusser. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 34114400
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 50113200
  • 6
  • Delaftale 4: Lille varevogn
  • Lot Description
  • Indkøb af små varevogne. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 34136100
  • 7
  • Delaftale 5: Stor varevogn
  • Lot Description
  • Indkøb af store varevogne. Kravspecifikation fremgår af Complete Tender Managemenent.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 34136000
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • II.2.2) Information about options
  • Option Description
  • Det dynamiske indkøbssystem oprettes med mulighed for 3 x 1 års forlængelse.
  • Recurrent Contract
  • 3
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse.
  • Main Financing Conditions
  • Jf. udbudsmaterialet der bliver digitalt tilgængeligt i Complete Tender Management.
  • Legal Form
  • Der stilles ikke krav om bestemt retlig form, men såfremt flere tilbudsgivere byder i forening (konsortium) skal der udpeges en fælles befuldmægtiget der kan indgå bindende aftaler med Næstved Kommune på vegne af de øvrige konsortiedeltagere.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Der skal afgives tro og love-erklæring om at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 med senere ændringer samt at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudsdirektivets (2004/18/EF) art. 45, stk. 1 og art. 45, stk. 2, litra a-c og e-f nævnte udelukkelsesgrunde (svig, bestikkelse, hvidvaskning mv.).
  • Erklæringen (og alle øvrige krævede oplysninger) skal afgives elektronisk i udbudsstyringsværktøjet (Complete Tender Management) der bliver gjort tilgængeligt for alle ansøgere/tilbudsgivere.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Tilbudsgiver skal på tro og love angive en soliditetsgrad på mindst 5 % og have driftsoverskud i seneste regnskabsår.
  • Der kræves en erhvervs- og produktansvarsforsikring.
  • Eaf Capacity Min Level
  • Tilbudsgiver skal på tro og love angive en soliditetsgrad på mindst 5 % og have driftsoverskud i seneste regnskabsår.
  • Oplysningerne afgives i Complete Tender Management.
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated In Other Document
  • Is Electronic Auction Usable
  • Use Electronic Auction
  • Yderligere oplysninger om afholdelse af auktion fremgår af udbudsbetingelserne og invitation til deltagelse i auktion, når der foretages indkøb i det dynamiske indkøbssystem.
  • IV.3) Administrative information
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Previous Publication Exists F2
  • Previous Publication Notice F2
  • Prior Information Notice F2
  • PRIOR_INFORMATION_NOTICE
  • 2014/S 114-200152
  • Date Oj = 17.06.2014
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 12.09.2018 08:00
  • Language
  • Language Ec
  • DA
 • Section VI: Complementary information
  • Recurrent Procurement
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • For at modtage yderligere information om dette udbud, inklusiv alle tillæg og/eller klargørelser og for at kunne anmode om klargørelser og/eller svar til dette udbud, skal du registrerer din interesse til dette udbud på den følgende side: https://www.eu-supply.com/fus.asp
  • FUS-kommunerne består af Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg kommuner.
  • Vedr. IV.2.1) og IV.2.2): Udbuddet, der udmynter sig i oprettelsen af det dynamiske indkøbssystem, indebærer ikke en tildeling af egentlige kontrakter. Der skal udelukkende afgives vejledende tilbud fra tilbudsgivere, der søger om optagelse i systemet.
  • Når der opstår et konkret behov vil tildelingskriteriet være fastsat i henhold til udbudsmaterialet i CTM. Derfor er der ikke tale om udvælgelse af økonomisk mest fordelagtige tilbud under dette udbud.
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Klagenævnet for Udbud
  • Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
  • København Ø
  • 2100
  • Country
  • DK
  • E Mails
  • klfu@erst.dk
  • +45 35291000
  • http://www.klfu.dk
  • Mediation Procedure Body Responsible
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
  • Country
  • DK
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • Håndhævelsesloven § 7 fastsætter følgende:
  • Stk. 1. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
  • Stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
  • 1) 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
  • 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
  • 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.
  • Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen i henhold til § 4 er blevet offentliggjort.
  • Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
  • Stk. 5. Konkurrencestyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-3 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt eller agter at indgå kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
  • Lodging Information For Service
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Carl Jacobsens Vej 35
  • Valby
  • 2500
  • Country
  • DK
  • E Mails
  • kfst@kfst.dk
  • +45 41715000
  • http://www.kfst.dk
  • Notice Dispatch Date = 22.07.2014