355292-2017 - Πετρέλαιο θέρμανσης

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Petrol Ürünleri, Yakıt, Elektrik
Kurum: European Parliament, Infomationsbüro in Deutschland - Yunanistan
İhale Tarihi: 15 Kasım 2017 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Δήμος Παλλήνης
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
  • κ. Β. Σκουρλής
  • +30 2106604650
  • E Mails
  • info@palini.gr
  • +30 2106612965
  • Internet address(es)
  • http://www.palini.gr
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • REGIONAL_AUTHORITY
  • ΟΤΑ
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • Purchasing On Behalf Yes
  • Contact Data Other Behalf Contracting Autorithy
  • Δήμος Παλλήνης
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 51
  • Country
  • GR
  • Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού — Πολιτισμού — Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
  • Κλειτάρχου και Αριστείδου
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
  • Ν.Π.Δ.Δ. — Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
  • Ν.Π.Δ.Δ. — Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
  • Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • SUPPLIES
  • Location Nuts
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 09135100
  • Cpv Additional
  • 09134100
  • Cpv Code
  • 09132100
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • F02 Div Into Lot Yes
  • ONE_OR_MORE_LOT
  • F02 Annex B
  • 1
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • Lot Description
  • Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Παλλήνης.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 09135100
  • Cpv Additional
  • 09134100
  • Cpv Code
  • 09132100
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 1005037.50 L
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 1 019 310,48
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 36
  • 2
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • Lot Description
  • Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της κοινωφελούς επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος για 3 έτη.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 09135100
  • Cpv Additional
  • 09134100
  • Cpv Code
  • 09132100
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 745411.18 L
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 708 414,05
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 36
  • 3
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • Lot Description
  • Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 09135100
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 287000 L
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 254 596,77
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 36
  • 4
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • Lot Description
  • Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 09135100
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 287000 L
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 254 596,77
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 36
  • 5
  • Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του πρόσωπων (κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού — πολιτισμού — περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, N.Π.Δ.Δ.— σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ν.Π.Δ.Δ. — σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη.
  • Lot Description
  • Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μεριμνάς Δήμου Παλλήνης, για 3 έτη
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 09135100
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 90000 L
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 79 838,70
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 36
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 2.414.448,68 L
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 2 316 756,78
  • No Options
  • No Recurrent Contract
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 36
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 0,5 %
  • εγγύησης καλής εκτέλεσης 5 %.
  • Main Financing Conditions
  • Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
  • του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του ν. 4314/2014 (Α' 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.6.2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις — Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.6.1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.2.1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11.12.2007 (L335)», του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες» λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
  • — Απόφαση 119/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης περί έγκρισης διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
  • — Απόφαση 162/2017 Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της δαπάνης του Δήμου Παλλήνης.
  • — Απόφαση 72/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού — Πολιτισμού– Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης.
  • — Απόφαση 29/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης.
  • — Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 295/2017 περί διάθεση πιστώσεων α. προμήθειας καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών Προσώπων του ετών 2017-2020 και β. για δημοσιεύσεις στις εφημερίδες: 1) «Δημοπρασιακή» — «Οικονομική» — «Η Εβδόμη» και «Αττικό Βήμα» της περίληψης διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας.
  • — Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 328/2017 περί έγκρισης του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού των όρων διακήρυξης.
  • — Απόφαση 487/2016 της Ο.Ε. περί συγκρότησης και συμπλήρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.
  • — Απόφαση 328/2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για πάσης φύσεως προμήθειες και υπηρεσίες.
  • Legal Form
  • Δικαίωμα συμμετοχής
  • 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  • α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου (πχ κοινοπραξία).
  • 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Δεν απαιτείται.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Απαιτείται να διαθέτουν:
  • α) πρατήριο υγρών καυσίμων (όποιοι συμμετέχουν σε καύσιμα κίνησης).
  • Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους θα πρέπει, υποχρεωτικά, οι ανάδοχοι των τμημάτων να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο θα βρίσκεται στην έδρα κάθε δημοτικής ενότητας (Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης), ή θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ 35 χιλιομέτρων από την έδρα της κάθε δημοτικής ενότητας άλλως θα πρέπει να διαθέτουν κινητή μονάδα μεταφοράς καυσίμων η οποία θα τροφοδοτεί το Δήμο Παλλήνης και τα Νομικά του Πρόσωπα όποτε του ζητηθεί.
  • β) ικανότητα πώλησης πετρελαίου θέρμανσης (όποιοι συμμετέχουν σε πετρέλαιο θέρμανσης).
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated In Other Document
  • Is Electronic Auction Usable
  • Use Electronic Auction
  • Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
  • — Για τα καύσιμα κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από το το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της ανωτέρω υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5 % σύμφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14.
  • Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
  • Ειδικότερα:
  • α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
  • β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
  • Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
  • γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
  • δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
  • Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
  • Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
  • Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
  • Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
  • Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.6 αυτής.
  • Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
  • Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
  • Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για 15 επιπλέον ημέρες.
  • Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
  • Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
  • i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
  • ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
  • iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
  • Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
  • Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
  • Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15 % στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% 92 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
  • Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
  • Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
  • Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
  • Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
  • α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
  • β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
  • γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
  • Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
  • Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά 93 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
  • Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
  • Οι χρήστες — οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία».
  • Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
  • Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 5 ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
  • Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
  • Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
  • Ο εκάστοτε ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με κάθε φορέα ή Ν.Π. που αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της παρούσας σύμβασης και των τμημάτων στην οποία κατακυρώθηκε. Τα στοιχεία των φορέων και οι διευθύνσεις τους ακολουθούν:
  • Α) Δήμος Παλλήνης, με Α.Φ.Μ.997606696, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έδρα: Ιθάκης 12, 15344 Γέρακας
  • β) Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού — Πολιτισμού — Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης με ΑΦΜ 997607693, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έδρα: Κλειτάρχου και Αριστείδου, 15344 Γέρακας
  • γ) Ν.Π.Δ.Δ. — Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης ΑΦΜ 997607670, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης έδρα: Ιθάκης 12, 15344 Γέρακας
  • δ) Ν.Π.Δ.Δ. — Σχολική Επιτροπή ΔευτεροΒάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης ΑΦΜ 997607668, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης έδρα: Ιθάκης 12, Γέρακας, 15344
  • ε) Ν.Π.Δ.Δ. — Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης ΑΦΜ 997607712, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης έδρα: Ιθάκης 12, Γέρακας, 15344.
  • IV.3) Administrative information
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 15.11.2017 11:00
  • Language
  • EL
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 6
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 20
  • 11
  • 2017
  • 11:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • Ιθάκης 12
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Δήμος Παλλήνης — Οικονομική Επιτροπή
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
  • E Mails
  • info@pallini.gr
  • +30 2106604650
  • www.palini.gr
  • +30 2106612965
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά 93 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
  • Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
  • Οι χρήστες — οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος «Επικοινωνία».
  • Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
  • Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε 5 ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
  • Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
  • Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
  • Lodging Information For Service
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Δήμος Παλλήνης — Οικονομική Επιτροπή
  • Ιθάκης 12, Γέρακας
  • Αθήνα
  • 153 44
  • Country
  • GR
  • E Mails
  • info@pallini.gr
  • +30 2106604650
  • www.palini.gr
  • +30 2106612965
  • Notice Dispatch Date = 06.09.2017