277487-2014 - Poland-warsaw: Specialist Vehicles

İhale Tipi:
İlgili Sektörler: Kara, Demiryolu, Havacılık, Denizcilik Ulaştırma Araçları Ve Parçaları
Kurum: „PKP Intercity” S.A. - Polonya
İhale Tarihi: 19 Eylül 2014

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

„PKP Intercity” S.A.
ul. Żelazna 59A
Contact point(s): „PKP Intercity” S.A. Biuro Zakupów Centralnych, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, pok. 302A
For the attention of: Magdalena Krukar
00-848 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 224731419
E-mail: magdalena.krukar@intercity.pl
Fax: +48 224734333

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.intercity.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

34114000, 34144410

Description
Specialist vehicles.
Gully emptiers.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Dostawa 5 pojazdów drogowo-szynowych
1)Short description:
Konstrukcja i parametry pojazdu drogowo – szynowego musi zapewniać użytkowanie pojazdu na drogach publicznych i torach kolejowych, w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na bocznicach i torach stacyjnych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nie później niż wraz z dostawą pierwszego Pojazdu następującej dokumentacji (dotyczy każdej z części zamówienia):
1) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) – w ilości 10 egzemplarzy;
2) Instrukcję eksploatacyjną w zakresie obsługi Pojazdów – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
3) Instrukcję utrzymania Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
4) Instrukcję obsługi Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
5) Instrukcję napraw Pojazdu - dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
6) Katalog części zamiennych zawierający niezbędne dane do składania zamówień na te części (nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi, producentów) – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkowy, tj. łącznie 6 egzemplarzy.
Wraz z dostawą każdego Pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także:
- dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach publicznych,
- dokumenty, uprawniające do eksploatacji pojazdu na bocznicach kolejowych wydane przez UTK, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
- dokumenty gwarancyjne.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

34114000, 34144410

4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Lot No: 2 Lot title: Dostawa 5 pojazdów do odbioru fekaliów
1)Short description:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 5 (pięciu) pojazdów z napędem elektrycznym do odbioru fekaliów z wagonów osobowych z funkcją płukania opróżnionego zbiornika.
Pojazd do odbioru fekaliów musi zapewniać użytkowanie pojazdu na bocznicach kolejowych oraz umożliwić jazdę po drogach publicznych w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na międzytorzach
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nie później niż wraz z dostawą pierwszego Pojazdu następującej dokumentacji (dotyczy każdej z części zamówienia):
1) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) – w ilości 10 egzemplarzy;
2) Instrukcję eksploatacyjną w zakresie obsługi Pojazdów – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
3) Instrukcję utrzymania Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
4) Instrukcję obsługi Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
5) Instrukcję napraw Pojazdu - dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
6) Katalog części zamiennych zawierający niezbędne dane do składania zamówień na te części (nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi, producentów) – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkowy, tj. łącznie 6 egzemplarzy.
Wraz z dostawą każdego Pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także:
1) dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach publicznych.
2) dokumenty gwarancyjne.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

34114000, 34144410

4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 7 (from the award of the contract)

Section IV: Procedure

IV.3)Administrative information
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.