081470-2017 - Servicii De Verificare A Proiectelor De Structuri Portante

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği Ve İnceleme Hizmetleri
Kurum: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen - Romanya
İhale Tarihi: 10 Nisan 2017 16:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Authority Prior Information
  • Name Addresses Contact Prior Information
  • Municipiul Timisoara
  • B-dul C. D. Loga nr. 1
  • Timisoara
  • 300030
  • Country
  • RO
  • Serviciul Achizitii Publice
  • ec. Corina Radu
  • +40 256408478
  • E Mails
  • achizitiipublice@primariatm.ro
  • +40 256408477
  • Internet Addresses Prior Information
  • www.primariatm.ro
  • www.e-licitatie.ro
  • Further Information
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • REGIONAL_AUTHORITY
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Object Supplies Services Prior Information
  • Object Supply Service Prior Information
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul – Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Dambovita I.
  • Type Contract Place Delivery
  • 27
  • Site Or Location
  • Label
  • La sediul prestatorului si la sediul beneficiarului.
  • Nuts
  • RO424
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul – Reabilitare termica blocuri de locuinte zona Dambovita I.
  • Costs Range And Currency
  • RON
  • 18 900
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 71328000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • NO
  • VI.3) Additional information
  • In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de verificare proiecte conform HG 925/1995 si a OG 18/2009, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare. Toate documentatiile vor fi elaborate în corelare cu prevederile Ghidului solicitantului POR. Documentatia tehnica necesara intocmirii ofertelor, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
  • Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.
 • Lefti Prior Information
  • Oth Info Prior Information
   • Relates To Eu Project No
   • VI.3) Additional information
   • Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie. Documentatia tehnica necesara intocmirii ofertelor, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
   • Information Regulatory Framework
   • Tax Legislation
   • Tax Legislation Value
   • www.mfinante.ro
   • Contact Data
   • Ministerul Finantelor Publice
   • Str. Apolodor nr. 17
   • Bucuresti
   • 050741
   • Country
   • RO
   • +40 213199759
   • E Mails
   • presa.mfp@mfinante.gov.ro
   • +40 213122509
   • www.mfinante.ro
   • Environmental Protection Legislation
   • Environmental Protection Legislation Value
   • www.mmediu.ro
   • Contact Data
   • Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
   • B-dul Libertatii nr. 12
   • Bucuresti
   • 040129
   • Country
   • RO
   • +40 214089500
   • E Mails
   • srp@mmediu.ro
   • +40 214089613
   • www.mmediu.ro
   • Employment Protection Working Conditions
   • Employment Protection Working Conditions Value
   • www.mmuncii.ro
   • Contact Data
   • Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
   • Str. De. I. Dobrescu nr. 2-4
   • Bucuresti
   • 030084
   • Country
   • RO
   • +40 213136267
   • E Mails
   • relatiicupublicul@mmuncii.ro
   • +40 213158556
   • www.mmuncii.ro
   • Notice Dispatch Date = 06.01.2017

  • Section I: Contracting authority
   • I.2) Type of the contracting authority
   • Municipiul Timisoara
   • B-dul C. D. Loga nr. 1
   • Timisoara
   • 300030
   • Country
   • RO
   • Serviciul Achizitii Publice
   • ec. Corina Radu
   • +40 256408478
   • E Mails
   • achizitiipublice@primariatm.ro
   • +40 256408477
   • Internet address(es)
   • www.primariatm.ro
   • www.e-licitatie.ro
   • Further Information
   • Contact Data
   • www.e-licitatie.ro
   • Country
   • RO
   • Specifications And Additional Documents
   • Contact Data
   • www.e-licitatie.ro
   • Country
   • RO
   • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
   • Contact Data
   • www.e-licitatie.ro
   • Country
   • RO
   • Type And Activities And Purchasing On Behalf
   • Type And Activities
   • Type Of Contracting Authority
   • REGIONAL_AUTHORITY
   • Type Of Activity
   • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
   • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
   • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
  • Section II:Object of the contract
   • Description
   • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
   • Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul – Reabilitare Termica Blocuri de locuinte zona Dambovita I.
   • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
   • SERVICES
   • Location Nuts
   • Location
   • La sediul prestatorului si la sediul beneficiarului.
   • Nuts
   • RO424
   • Notice Involves
   • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
   • In baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul – Reabilitare Termica Blocuri de locuinte zona Dambovita I, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare. Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice (DTPTh+DE+CS si DTAC) elaborate de catre proiectant, in vederea certificarii cerintelor esentiale, asa cum se solicita in teme de proiectare.
   • Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2379/13.10.2016 al MDRAP si Ordinul nr. 1360/20.4.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica in domeniul obiectului contractului.
   • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
   • Cpv Main
   • Cpv Code
   • 71328000
   • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   • NO
   • F02 Division Into Lots
   • Accepted Variants
   • NO
   • II.2) Quantity or scope of the contract
   • Nature Quantity Scope
   • II.2.1) Total quantity or scope:
   • In baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul – Reabilitare Termica Blocuri de locuinte zona Dambovita I, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare. Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice (DTPTh+DE+CS si DTAC) elaborate de catre proiectant, in vederea certificarii cerintelor esentiale, asa cum se solicita in teme de proiectare.
   • Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2379/13.10.2016 al MDRAP si Ordinul nr. 1360/20.4.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica in domeniul obiectului contractului.
   • Costs Range And Currency
   • RON
   • 18 900
   • No Options
   • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
    Duration in months: (from the award of the contract)
   • 14
  • Section III: Legal, economic, financial and technical information
   • Contract Relating Conditions
   • Deposits Guarantees Required
   • Garantia de participare va fi constituita in cuantum de 150 RON. Perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ofertantului. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie costituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul in care garantia de participare se constituie prin instrument de garantare, acesta va fi prezentat in original daca este cazul, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
   • Main Financing Conditions
   • Buget local.
   • Legal Form
   • Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
   • No Existence Other Particular Conditions
   • F02 Conditions For Participation
   • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
   • Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii care face opbiectul prezentului anunt, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
   • Modalitatea de indeplinire:
   • Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
   • Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
   • Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
   • Documentele justificative pot fi:
   • 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii;
   • 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
   • 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   • 4. alte documente edificatoare, dupa caz.
   • Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
   • Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
   • Robu Nicolae – primar;
   • Diaconu Dan Aurel – viceprimar;
   • Farkas Imre – viceprimar;
   • Robert Kristof – administrator public;
   • Steliana Stanciu – director economic.
   • Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Zlatiborca Marcov; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Lucian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Marius Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Simonis Alfred Robert; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
   • Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
   • Titulari:
   • Presedinte: Farkas Imre -viceprimar
   • Membrii: Gheorghe Bordos- consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri
   • Andrei Sirbu – consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri
   • Andrei Iacob – consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri
   • Elena Goia -consilier Biroul Contabilitate
   • Corina Radu -sef Serviciul Achizitii Publice
   • Cristina Lucia Bozan -consilier Juridic
   • Membrii De Rezerva:
   • Presedinte: Magdalena Nicoara – director Directia Dezvoltare
   • Membrii: Ioan Dominteanu – consilier Directia Dezvoltare
   • Ana Georgiu – consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri
   • Niela Belmustata - consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri
   • Andra Sirbu – consilier Biroul Contabilitate
   • Oprea Crenguta - consilier Serviciul Achizitii Publice
   • Daniela Stefan - consilier Juridic.
   • Operatorii economici, ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
   • Modalitate de indeplinire:
   • Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
   • Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
   • În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
   • Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
   • Technical Capacity Lefti
   • IV.1) Type of procedure
   • Subcontractare In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial lucrarea, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, precum si sumele aferente prestatiilor.
   • T Capacity Min Level
   • In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial lucrarea, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare incheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 la care se va anexa acordul de subcontractare.. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitiei publica.
   • Services Contracts Specific Conditions
   • No Exec Service Reserved Particular Profession
   • Requests Names Professional Qualifications
   • NO
  • Section IV: Procedure
   • Type Of Procedure
   • IV.1.1) Type of procedure
   • Pt Open
   • IV.2) Award criteria
   • IV.2.1) Award criteria
   • Is Electronic Auction Usable
   • No Use Electronic Auction
   • IV.3) Administrative information
   • Previous Publication Information Notice F2
   • Previous Publication Exists F2
   • Previous Publication Notice F2
   • Prior Information Notice F2
   • PRIOR_INFORMATION_NOTICE
   • 2017/S 006-009287
   • Date Oj = 10.01.2017
   • Conditions Obtaining Specifications
   • Time Limit
   • 03
   • 04
   • 2017
   • 00:00
   • No Payable Documents
   • Receipt Limit Date = 10.04.2017 16:00
   • Language
   • RO
   • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
    Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
   • 6
   • Conditions For Opening Tenders
   • Date Time
   • 5
   • 5
   • 2017
   • 18:00
   • Place Opening
   • Place Not Structured
   • In SEAP.
   • Existence Authorised Persons
   • Membrii comisiei de evaluare si observatorii UCVAP (dupa caz).
  • Section VI: Complementary information
   • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
   • Relates To Eu Project No
   • VI.3) Additional information
   • 1. Pt. vizualizare doc. atasate, op. ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 2. In cadrul doc. atasate anuntului de participare simplificat la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este postat in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Op. ec. participanti vor completa in acest doc. info./raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere,respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate, care au corespondent in cerintele explicite de la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta. Ofertantii au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustin./subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE,precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila. 3. Ofertantii au dreptul de a transmite oferta (DUAEcompletat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Prop. tehnica, Prop. financiara si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare), numai în format electronic si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat. 4. Sol. de clarify. ref. la prezenta doc. de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Pt. transmit. sol. de clarif.privind doc. de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro ) ca opetrator economic cf. prev. art. 5, alin. (1) din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 si in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii”din cadrul anuntului de participare.5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarif./completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila. 6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale,se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. 7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,originalul doc.doveditor privind constituirea garantiei de participare, in cazul in care aceasta este constituita prin instrument de garantare.In situatia neprezentarii acesteia, oferta va fi asimilata prev. art. 137 alin. (2) lit. a din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
   • VI.4) Procedures for appeal
   • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
   • Contact Data Without Responsible Name
   • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
   • Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
   • Bucuresti
   • 030084
   • Country
   • RO
   • E Mails
   • office@cnsc.ro
   • +40 213104641
   • http://www.cnsc.ro
   • +40 213104642 / +40 218900745
   • VI.4.2) Lodging of appeals
   • Lodging Of Appeals Precision
   • In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
   • Lodging Information For Service
   • Contact Data Without Responsible Name
   • Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice- cam. 223
   • B-dul C. D. Loga nr. 1
   • Timisoara
   • 300030
   • Country
   • RO
   • E Mails
   • achizitiipublice@primariatm.ro
   • +40 256408478
   • +40 256408477
   • Notice Dispatch Date = 24.02.2017