295200-2014 - Statybos Priežiūros Paslaugos

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği Ve İnceleme Hizmetleri
Kurum: Eurojust - Litvanya
İhale Tarihi: 25 Ağustos 2018 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Viešoji įstaiga „CPO LT“
  • 302913276
  • Kęstučio g. 45
  • Vilnius
  • 08124
  • Country
  • LT
  • Kęstutis Gramba
  • +370 52553303
  • E Mails
  • k.gramba@cpo.lt
  • Internet address(es)
  • http://www.cpo.lt
  • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
  • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SERVICES
  • 12
  • Location Nuts
  • Location
  • Lietuvos Respublika.
  • Nuts
  • LT
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Dinaminės pirkimo sistemos (DPS) pagalba siekiama esant poreikiui per DPS galiojimo laikotarpį su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminariąsias sutartis dėl statinio statybos techninės priežiūros paslaugų užsakymų per viešosios įstaigos „CPO LT“ elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Esant poreikiui sudaryti preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus pateikti konkrečius pasiūlymus. Tiekėjai sudarę preliminariąsias sutartis dalyvaus atnaujintuose varžymuose CPO LT elektroniniame kataloge dėl pagrindinių sutarčių sudarymo.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 71520000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 71540000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • F02 Div Into Lot Yes
  • ONE_OR_MORE_LOT
  • F02 Annex B
  • 1
  • Pirma pirkimo objekto dalis – iki 1 000 000 LTL su PVM
  • Lot Description
  • Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams, kurių statybos darbų vertė – iki 1 000 000 LTL su PVM.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 71520000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 71540000
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Planuojama pirkimų vertė – 2 000 000 LTL (be PVM).
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
  • 2
  • Antra pirkimo objekto dalis – virš 1 000 000 LTL iki 2 500 000 LTL su PVM
  • Lot Description
  • Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams, kurių statybos darbų vertė – virš 1 000 000 LTL iki 2 500 000 LTL su PVM
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 71520000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 71540000
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Planuojama pirkimų vertė – 4 000 000 LTL (be PVM).
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
  • 3
  • Trečia pirkimo objekto dalis – virš 2 500 000 LTL iki 5 000 000 LTL su PVM
  • Lot Description
  • Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams, kurių statybos darbų vertė – virš 2 500 000 LTL iki 5 000 000 LTL su PVM.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 71520000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 71540000
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Planuojama pirkimų vertė – 500 000 LTL (be PVM).
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
  • 4
  • Ketvirta pirkimo objekto dalis – virš 5 000 000 LTL iki 10 000 000 LTL su PVM
  • Lot Description
  • Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams, kurių statybos darbų vertė – virš 5 000 000 LTL iki 10 000 000 LTL su PVM.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 71520000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 71540000
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Planuojama pirkimų vertė – 500 000 LTL (be PVM).
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
  • 5
  • Penkta pirkimo objekto dalis – virš 10 000 000 LTL su PVM
  • Lot Description
  • Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas projektams, kurių statybos darbų vertė – virš 10 000 000 LTL su PVM.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 71520000
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 71540000
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Planuojama pirkimų vertė – 500 000 LTL (be PVM).
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Perkamų paslaugų kiekiai (apimtys) priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti tiekėjų siūlomas paslaugas. Dinaminės pirkimų sistemos galiojimo metu planuojama pirkimų vertė 8 000 000 LTL (be PVM).
  • No Options
  • Recurrent Contract
  • Number Possible Renewals Range
  • 1
  • 36
  • 36
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Preliminariosios sutarties įvykdymas yra užtikrinamas netesybomis (5 000 LTL bauda).
  • Main Financing Conditions
  • Pirkėjas sąskaitą apmoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos arba ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos, kai pirkėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 dalies 3 straipsnio nuostatomis.
  • Legal Form
  • Netaikoma.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • 1. Tiekėjas (reikalavimas taikomas ir subtiekėjams), kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
  • Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
  • 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
  • Pateikiama:
  • 1) valstybės įmonės „Registrų centro“ arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos;
  • 2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų A dalies 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
  • 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.
  • Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
  • 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.
  • Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
  • 5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.
  • Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
  • 6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip trys metai.
  • Pateikiama Tiekėjo deklaracija (pirkimo dokumentų A dalies 2 priedas).
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • netaikoma.
  • Eaf Capacity Min Level
  • netaikoma.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • 1. Pateikiama:
  • 1) su statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pardavimu susijusių, tinkamai ir laiku įvykdytų sutarčių sąrašas (užpildytas pirkimo dokumentų B dalies (MS „Excel“ el. byla) 2 lapas);
  • 2) įrodymui apie sutarties įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymą, o jos nesant, tiekėjo deklaraciją bei įrodymus, kodėl tiekėjas negali pateikti tinkamą sutarties įvykdymą patvirtinančios pažymos.
  • 2. Pateikiama:
  • Su statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pardavimu susijusių, tinkamai ir laiku įvykdytų sutarčių sąrašas (užpildytas pirkimo dokumentų B dalies (MS „Excel“ el. byla) 2 lapas);
  • 2) įrodymui apie sutarties įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymą, o jos nesant, tiekėjo deklaraciją bei įrodymus, kodėl tiekėjas negali pateikti tinkamą sutarties įvykdymą patvirtinančios pažymos.
  • 3. Pateikiama LR Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato (-ų)arba lygiaverčio dokumento kopija (-os);
  • 4. Pateikiama LR Aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato (-ų)arba lygiaverčio dokumento kopija (-os).
  • T Capacity Min Level
  • 1. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo datos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra tinkamai įvykdęs statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 450 000 LTL be PVM.
  • 2. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo datos (jei veiklą pradėjo vykdyti vėliau) yra tinkamai įvykdęs statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį objekte, kuriame statybos darbų sutarčiai buvo taikomos FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) arba lygiavertės sutarties sąlygos.
  • 3. Sutarties įgyvendinimui tiekėjas gali skirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją (-us) (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)) turinčius kvalifikaciją, eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas bent vienai iš nurodytų statinių rūšių: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).
  • 4. Sutarties įgyvendinimui tiekėjas gali skirti specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us) turinčius kvalifikaciją, eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas bent vienoje iš nurodytų darbų sričių – darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, – bent vienoje iš nurodytų statinių rūšių: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • YES
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 25.08.2018 17:00
  • Language
  • LT
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • Until Date = 26.08.2018
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 25
  • 08
  • 2018
  • 17:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • 1. Susipažinimas su orientaciniais pasiūlymais vyksta uždaruose CPO LT viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisija) posėdžiuose. Orientacinių pasiūlymų nagrinėjimo procedūras komisija atlieka tiekėjams nedalyvaujant.
  • 2. Susipažinimas su konkrečiais pasiūlymais vyksta viešuose CPO LT komisijos posėdžiuose kvietime teikti konkrečius pasiūlymus nustatytu metu CPO LT patalpose.
  • Existence Authorised Persons
  • susipažinimo su konkrečiais pasiūlymais posėdyje gali dalyvauti visi konkrečius pasiūlymus pateikę tiekėjai arba įgalioti jų atstovai.
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Orientacinis ir konkretūs pasiūlymai turi būti teikiami tik elektroninėmis priemonėmis naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • skundų pateikimo terminai pateikiami LR Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
  • Notice Dispatch Date = 26.08.2014