277746-2014 - Stavební Práce Na Výstavbě čistíren Odpadních Vod

İhale Tipi: Yapım İşleri
İlgili Sektörler: İnşaat, Yapım, Peyzaj, Taahhüt İşleri
Kurum: Eurojust - Çek Cumhuriyeti
İhale Tarihi: 01 Eylül 2014 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Authority Prior Information
  • Name Addresses Contact Prior Information
  • Obec Biskupice-Pulkov
  • 00375390
  • Biskupice 4
  • Rouchovany
  • 675 57
  • Country
  • CZ
  • Wero Group s.r.o., náměstí Kinských 741/6, 150 00 Praha 5
  • Žaneta Krajňáková
  • +420 731680872
  • E Mails
  • krajnakova@wero.cz
  • Internet Addresses Prior Information
  • http://www.biskupice-pulkov.cz/
  • https://www.softender.cz/detail/biskupicepulkov
  • Further Information
  • Contact Data
  • Wero Group s.r.o.
  • 26507536
  • náměstí Kinských 6
  • Praha 5
  • 150 00
  • Country
  • CZ
  • Wero Group s.r.o., náměstí Kinských 6, Praha 5
  • Žaneta Krajňáková
  • +420 731680872
  • E Mails
  • krajnakova@wero.cz
  • http://www.wero.cz
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • REGIONAL_AGENCY
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Object Works Prior Information
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Biskupice-Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV.
  • Site Or Location
  • Label
  • Místo provedení stavebních prací je obec Biskupice-Pulkov, kraj Vysočina.
  • Nuts
  • CZ063
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Works
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 350 EO a výstavbě splaškové kanalizace v délce 4.77 km. Stavba sestává z vybudování systému gravitační splaškové kanalizace, doplněné 2 čerpacími stanicemi s výtlačnými řady. Součástí stavby je i výstavba nové mechanicko-biologické ČOV.
  • Costs Range And Currency
  • CZK
  • 46 814 287
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 45232420
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 45232400
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • NO
  • VI.3) Additional information
  • Popis potřeb:
  • — Realizací stavby bude dosaženo odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z intravilánu obce v souladu s platnou legislativou.
  • Popis předmětu veřejné zakázky:
  • — Jedná se o stavbu splaškové kanalizace a ČOV. Stavba sestává z vybudování systému gravitační splaškové kanalizace, doplněné 2 čerpacími stanicemi s výtlačnými řady. Součástí stavby je i výstavba nové mechanicko-biologické ČOV.
  • Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
  • — Odvedením a likvidací splaškových odpadních vod z intravilánu obce v souladu s platnou legislativou budou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí obce a tím i životní úrovně obyvatel. Zlepší se i kvalita vody v řece Rokytné a Račím potoku, kam je dosud zaústěna stávající dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze stávajících septiků a žump z jednotlivých nemovitostí.
 • Lefti Prior Information
  • Oth Info Prior Information
   • Relates To Eu Project Yes
   • Veřejná zakázka je spolufinancovaná z programu Operační program Životní prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
   • Notice Dispatch Date = 25.02.2014

  Contract notice

  Works

  Directive 2004/18/EC

  Section I: Contracting authority

  I.1)Name, addresses and contact point(s)

  Obec Biskupice-Pulkov
  00375390
  Biskupice 4
  Contact point(s): Tender Solution s.r.o.
  For the attention of: Ing. Pavla Bohunová
  675 57 Biskupice
  CZECH REPUBLIC
  Telephone: +420 603587358
  E-mail: bohunova@tendersolution.cz

  Internet address(es):

  General address of the contracting authority: http://www.biskupice-pulkov.cz/

  Address of the buyer profile: https://www.softender.cz/detail/biskupicepulkov

  Further information can be obtained from: Tender Solution s.r.o.
  26507536
  Pomezní 7
  For the attention of: Ing. Pavla Bohunová
  180 00 Praha 8
  CZECH REPUBLIC
  Telephone: +420 603587358
  E-mail: bohunova@tendersolution.cz
  Internet address: http://www.tendersolution.cz

  Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Tender Solution s.r.o.
  26507536
  Pomezní 7
  For the attention of: Ing. Pavla Bohunová
  180 00 Praha 8
  CZECH REPUBLIC
  Telephone: +420 603587358
  E-mail: bohunova@tendersolution.cz
  Internet address: http://www.tendersolution.cz

  Tenders or requests to participate must be sent to: Tender Solution s.r.o.
  26507536
  Pomezní 7
  For the attention of: Ing. Pavla Bohunová
  180 00 Praha 8
  CZECH REPUBLIC
  Telephone: +420 603587358
  E-mail: bohunova@tendersolution.cz
  Internet address: http://www.tendersolution.cz

  Section II: Object of the contract

  II.1)Description
  II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

  45232420, 45232400

  Description
  Sewage work.
  Sewer construction work.

  Section IV: Procedure

  IV.3)Administrative information
  IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
  IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
  1.9.2014 - 10:30
  IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
  Czech.