384132-2017 - Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Finansal Ve Sigorta Hizmetleri
Kurum: Stadt Hameln - Yunanistan
İhale Tarihi: 15 Kasım 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
  • Τέρμα Οδού Υγείας
  • Αθήνα
  • 115 27
  • Country
  • GR
  • Τζώρτσου Μαρία
  • +30 2132143327
  • E Mails
  • ekab@ekab.gr
  • +30 2132143222
  • Internet address(es)
  • www.ekab.gr
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • HEALTH
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Ασφάλιση οδικής βοήθειας οχημάτων ΕΚΑΒ.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • SERVICES
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Ασφάλιση οδικής βοήθειας οχημάτων ΕΚΑΒ.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 66514110
  • F02 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Section IV: Procedure
   • Type Of Procedure
   • IV.1.1) Type of procedure
   • Pt Open
   • IV.2) Award criteria
   • IV.2.1) Award criteria
   • Lowest Price
   • IV.3) Administrative information
   • Conditions Obtaining Specifications
   • Receipt Limit Date = 15.11.2017 14:00
   • Conditions For Opening Tenders
   • Date Time
   • 20
   • 11
   • 2017
   • 9:00
  • Section VI: Complementary information
   • VI.4) Procedures for appeal
   • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
   • Contact Data Without Responsible Name
   • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
   • Τέρμα Οδού Υγείας
   • Αθήνα
   • 115 27
   • Country
   • GR
   • E Mails
   • ekab@ekab.gr
   • +30 2132143327
   • www.ekab.gr
   • +30 2132143222
   • Lodging Information For Service
   • Contact Data Without Responsible Name
   • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
   • Τέρμα Οδού Υγείας
   • Αθήνα
   • 115 27
   • Country
   • GR
   • E Mails
   • ekab@ekab.gr
   • +30 2132143327
   • www.ekab.gr
   • +30 2132143222
   • Notice Dispatch Date = 27.09.2017