Hizmetlerimiz / E-İmza ve Kayıtlı E-Posta (KEP)

Elektronik İmza (E-imza) Nedir ?

Sadece gerçek kişilerin sahip olabildiği e-imza, internet ortamında ıslak imza gibi hukuki geçerliliğe sahip, kişiye özel bir şifreleme sistemidir. 

Elektronik imzaya ihtiyaç duyulmasının en önemli sebebi, hukuki işlemlerde güvenlik, kimlik tespiti, gizlilik ve veri doğruluğu,  inkar edilmeme gibi özelliklerin sağlanmak istenmesidir. Elektronik İmza Yasası’nda yer alan usullere göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. Elektronik imzanın ıslak imza kadar bağlayıcı oluşu, hukuki gücünü de tescillemektedir.

Hukuki bağlayıcılığı olan her tür sözleşme, teklif, personel akitleri, bordro, ihtarname gibi her tür elektronik yazışmanın e-imza ile gönderilmesi ciddi bir hukuki güvence sağlar. Ayrıca dokümanın daha sonra değiştirilmediğini garanti altına alarak, e-imzalı dokümanlara ispat gücünü beraberinde mümkün kılar.

Siz de şirketiniz içindeki yazışmalarda, Kamu İhale Kurumu'ndan yapacağınız ihale işlemlerinde, diğer şirketlerle mutabakatlarınızda, e-imzanızı kullanarak işlemlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştirirsiniz.

 

İhalelerde E-İmza Ne İşe Yarar ?

Kamu İhale Kurumu'nun internet sayfasından yapacağınız dosya indirme işlemlerinde e-imza kullandığınızda, Kamu İhale Kurumu ve ihaleyi düzenleyen idare dosyayı satın aldığınızı kabul eder. Bu sayede şartname bedeli ödemenize gerek kalmaz. 

Bu şekilde, ücret ödemenize gerek kalmadan indireceğiniz tek bir şartname ile dahi e-imza için ödediğiniz ücreti geri almış olursunuz. 

Ayrıca, bir çok e-devlet ve bankacılık işlemlerinde de e-imzanızı kullanarak işlemlerinizi hem daha hızlı, hem daha güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. 

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 

Kayıtlı elektronik posta (KEP)  kısaca yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanır.

Gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilikler de (şirketler, kurumlar vb...) KEP adresine sahip olabilmektedir. 

KEP sistemi bir elektronik posta gönderildiğinde, gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

Bu sayede, resmi, özel ve ticari her türlü belge ve yazı KEP ile gönderildiğinde, gerçek bir gönderi ile aynı hukuki niteliğe sahip olmakta, yasal süreçlerde delil olarak kabul edilmektedir.

KEP gönderimi fiziki ortamda gerçekleştirilen resmi yazışma yöntemlerine göre daha hızlı ve ekonomik olmasından ötürü gerek resmi yazı alırken gerek gönderirken size maddi ve iş akış süreleri yönünden önemli avantajlar sağlar.

 

Neden KEP Adresi ? 

İş yaptığınız yada bir çok kamu kurumu artık tebligatları KEP üzerinden yapmaya başladı ve istekli yada yüklenici firmalardan KEP adreslerini talep etmektedirler. Bu yüzden tebligatları almak yada kurum ile olan yazışmalarınızı sürdürebilmek için KEP adresine sahip olmanız gerekmektedir. 

 

EKAP - TNB İş Birliği 

Türkiye Noterler Birliği’nin Vakıf Şirketleri olan TNB KEP A.Ş. ile yaptığımız işbirliği ile e-imzanızı ve KEP adresinizi üyelerimize özel indirimle* tek bir tıkla satın alabilirsiniz. 

3 yıllık e-imza ve KEP adresini yıllık 100 TL'nin altında bir fiyatla 295 TL 'ye satın alabilir, üyemiz olarak daha ilk günden kazanmaya başlarsınız. 

Hemen satın almak için buraya tıklayın.