EKAP İhalelerinin Türlere Göre Dağılımları

 

2011 yılı 1. çeyrek döneminde ihale sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilen ve 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihaleler tutar bazında değerlendirildiğinde toplam kamu alımı harcamalarının %30,68’i mal alımı için, %40,63’ü hizmet alımı için, % 28,68’i yapım işleri için yapılmıştır.

 

 

 

2011 yılı 1. çeyrek döneminde ihale sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilen ve 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak %41,17’si mal alımı, %48,68’i hizmet alımı, %10,15’i yapım işlerine aittir.

 

 

 

 

Kaynak: Kamu İhale Kurumu