EKAP Ocak Şubat Mart İhale Sayıları

İhalelerin Tutara Göre Dağılımı:

Ocak Şubat Mart 2011 döneminde EKAP ve KSP üzerinden gerçekleştirilen toplam kamu  alımları  tutarı  17.110.095.000TL’dir.  

 

Bu  tutarın  15.594.915.000 TL’si (%91,14) kanunda  belirtilen  ihale usulleri kapsamında yapılan alımlara ait olurken, 1.379.451.000 TL si  (%8,12) istisna kapsamında yapılan alımlara ilişkin, 131.718.000TL'si doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin, 4.011.000 TL’si ise kapsam dışındaki alımlara ilişkin olmaktadır.

 

 

 

 İhalelerin Adete Göre Dağılımı:

 2011  yılı 1. çeyreğinde idareler tarafından Kamu İhale Kurumuna bilgisi gönderilen ihale sayısı 32.145’dir.

 

Bu ihalelerin 24.314’ü  (%75,6) kanunda belirtilen ihale usulleri kapsamında gerçekleştirilirken, 7.802’si (%24,27) istisna kapsamında, 29’u ise kapsam dışında gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Kaynak: Kamu İhale Kurumu