EKAP İhale Tutarlarının Kurumlara Göre Dağılımı

2011 yılı 1. çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) Kamu İhale Kurumuna sözleşme bilgisi ulaşan kamu alımlarının alımı gerçekleştiren en üst idare bazındaki sayısal ve oransal dağılımları verilmektedir. 

 
2011 yılı ilk üç ayında gerçekleşen toplam kamu alımı tutarının % 30,13’ü Belediyeler, %15,46'sı Kitler, %19,31'i, Sağlık Bakanlığı  tarafından harcanarak, %64,9'luk harcama 3 ana idare tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 
 
En Üst İdare 4734 Kapsamındaki
ihaleler
Doğrudan Temin İstisnalar Toplam %
Belediyeler 4.674.931 661 23.791 4.699.383 30,13
Kitler 1.562.501 25.744 822.063 2.410.308 15,46
Sağlık Bakanlığı 3.010.168   1.416 3.011.584 19,31
Adalet Bakanlığı 155.955 9.570   165.525 0,97
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1.145     1.145 0,01
Başbakanlık 282.943 449 998 284.390 1,66
Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı 284.437 8.098 14.276 306.811 1,97
Bitler 335.958   381.554 717.512 4,6
Cumhurbaşkanlığı 8.108     8.108 0,05
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15.463 25.744   41.207 0,26
Çevre Ve Orman Bakanlığı 667.265 1.492 484 669.241 4,29
Danıştay 171     171 0
Dışişleri Bakanlığı 759 1.807   2.566 0,02
Döner Sermaye Saymanlıkları 6.772   438 7.211 0,05
Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar 18.412 12.558   30.971 0,2
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.091     1.091 0,01
İçişleri Bakanlığı 226.713 199 8.261 235.173 1,51
İl Özel İdareleri 630.709 1.108 17.875 649.692 4,17
Kültür Ve Turizm Bakanlığı 10.862   2.729 13.591 0,09
Mahalli İdare Birlikleri 43.918     43.918 0,28
Maliye Bakanlığı 52.693 5.544   58.237 0,37
Milli Eğitim Bakanlığı 185.236   33 185.269 1,19
Milli Savunma Bakanlığı 337.673   58.981 396.654 2,54
Özel Bütçeli Kurumlar 909.321 1.330 18.194 928.845 5,96
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı 2.710     2.710 0,02
Sayıştay 69     69 0
Sosyal Güvenlik Kurumları 41.538     41.538 0,27
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı 41.677 1.181 259 43.117 0,28
Türkiye Büyük Millet Meclisi 12.650     12.650 0,08
Ulaştırma Bakanlığı 493.373 1.146   494.519 3,17
Yargıtay 143     143 0
Yüksek Öğretim Kurumları 1.012.829 661 10.577 1.024.067 6,57
5018 Kapsamı Dışındaki İdareler 566.720 34.426 17522 618.668 3,97
Toplam 15.594.915 131.718 1.379.451 17.106.084 100

x1000TL

 

Kaynak: Kamu İhale Kurumu