2012/80757 - 1 (bir) Doktordan Tam Zamanlı İş Yeri Hekimliği Hizmeti Satın Alınacaktır

İhale No 2012/80757
Sektör Eğitim, Danışmanlık, Araştırma Hizmetleri
İdare TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kütahya
İşin İli Kütahya
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 19 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 1 (BİR) DOKTORDAN TAM ZAMANLI İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA
b) Telefon ve Fax No                : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76
c) e-mail Adresi                         :  satinalmaservisi@sli.gov.tr
2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :
S. No
a) Niteliği-Türü Miktarı
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve Saati
Hizmet Süresi
İhale DokümanBedeli
(KDV. Dahil)
Tekliflerin Geçerlilik Süresi
1
1 (BİR) DOKTORDANTAM ZAMANLIİŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ
2012/80757
19.07.2012 saat: 14.00
1 YIL (12 Ay)
25,00 TL
60 Takvim günü
 
b) Hizmetin Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü / Seyitömer - KÜTAHYA
c) Hizmetin Süresi                     :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir
d) İhalenin Yapılacağı Yer         :  S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/ Seyitömer - KÜTAHYA
3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;
a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.
b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :
- Ankara’da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE
- İzmir’de : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71
- Bursa’da : B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71
- Kütahya’da : S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.
7 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.
8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr
İlgililere duyurulur.
5305/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.