50 Adet Yangın Söndürme Cihazı Tedariki

İhale No 1543219
Sektör Konfeksiyon, Tekstil, İş Güvenliği Malzeme ve Ekipmanları
İdare Ankara Güvercinlik Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 13 Şubat 2018
İhale Tarihi 15 Şubat 2018 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

DETAY Salı 13.Şubat.2018
KAYIT SIRA NUMARASI 
98478
İŞİN TANIMI 
50 ADET YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI TEDARİKİ
İŞİN MİKTARI 
50 ADET
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
İRTİBAT TELEFONLARI 
TEL:0 312 510 56 71-72-73 FAX: 0 312 278 09 47
İHALE KOMİSYONU 
3'NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
15 Şubat 2018 Perşembe 14:30:00
TESLİM YERİ 
Jandarma Depo Komutanlığı Geçici Teslim Tesellüm Deposu Güvercinlik/Ankara
TEDARİK USULÜ 
4734 SAYILI KİK, MADDE:22/d, DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
İHALE DÖKÜMANI DOSYA İNDİR
İHALE İLAN METNİ
AÇIKLAMALAR
* Tüzel Kişilik Dahi Olsa Mutlaka İmzalayan Kişinin Adı ve Soyadı Teklif Mektubunda Yazılı Olacaktır.
* Şartlı veya Alternatif Teklif Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
* Firmalar Tekliflerini, Son Teklif Verme Tarih Saatine Kadar Yukarıda Belirtilen Numaraya Faks Çekebilir Veya Komisyona Elden Teslim Edebilirler. Alım Tarih Saatinden Sonra Ulaşan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
* İhtiyacın Tamamı Bir İstekliden Temin Edilecek Olup, Götürü Bedel Teklif Alınacaktır.
* Sözleşme İmzalanacaktır.
* Sözleşme Bedeli Üzerinden % 6 Kesin Teminat Alınacaktır.
* Teklif Bedeli Üzerinden; Karar Damga Vergisi ( Binde 5,69 ) ve Sözleşme Damga Vergisi ( Binde 9,48 ) Jandarma Saymanlık Müdürlüğüne Yatıracaktır. Ayrıca Düzenlenen Sözleşme Dosyasının Fotokopi Çoğaltma Masrafı Firma Tarafından Fotokopi Çekim Yerinde Görevli Kantin Başkanlığı Personeline Ödenecektir.
* Taahhüt Konusu Mal/Mallar Sözleşmenin İmzalanmasını Takip Eden Günden İtibaren 30 (Otuz) takvim günü İçinde Teslim Edilecektir.
* Taahhüt Konusu Mal/Mallar Sözleşmenin İmzalanmasını Takip Eden Günden İtibaren Jandarma Depo Komutanlığı Geçici Teslim Tesellüm Deposu Güvercinlik/Ankara Adresine Defaten Teslim Edilecektir.
* Alım Dosyasında Yer Alan " Aranılacak Hususlar / Özellikler Listesi " Ve Sözleşmede Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Muayene Ve Kabul İşlemleri Yapılacaktır.

TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER DOKÜMANLARI, JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYONU GÜVERCİNLİK/ANKARA ( İSTANBUL YOLU CARREFOUR KARŞISI ) ADRESİNDEN TEMİN EDEBİLİRLER.
AÇIKLAMALAR
İHTİYAÇ LİSTESİ

50 ADET YSC, HALOJENLENDİRİLMİŞ, HİDROKARBONLU, 6 KG. (PARÇA NO. 4210-27-018-1964)
 
 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi