8 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

İhale No 150285
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare SBÜ Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Eski Gata Haydarpaşa)
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 29 Haziran 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

İŞİN ADI :    GATA H.Paşa Eğt.Hst.K.lığı Gastroenteroloji Servisi Şefliğinde görevli Hv.Tbp.Bnb.Mustafa KAPLAN'ın proje çalışması için 8 kalem tıbbi sarf malzeme alımı
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI
ADRESİ:    GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI ÜSKÜDAR/İSTANBUL
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +902165422041-2031 - +902165422192
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    GATA H.Paşa Eğt.Hst.K.lığı Gastroenteroloji Servisi Şefliğinde görevli Hv.Tbp.Bnb.Mustafa KAPLAN'ın proje çalışması için 8 kalem tıbbi sarf malzeme alımı
MİKTARI:    8    KALEM
MALIN TESLİM YERİ:    GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI 727 NOLU TÜKETİM MALZEMELERİ MAL SAYMANLIĞI DEPOSU
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    Tebliğ tarihini müteakip 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ
İhalenin YAPILACAĞI YER:    GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İhalenin TARİH VE SAATİ:    29/6/2012-14:00
 
İHALE İLANI METNİ  
1 RAT IL-B 96 TEST
2 RAT TNF-a 96 TEST
3 RAT CERULEIN 5 MG
4 RAT AMİLAZ 96 TEST
5 RAT CRP 96 TEST
6 RAT LİPAZ 96 TEST
7 APOPİTOZİS KİTİ 40 TEST
8 F APOPİTOZİS KİTİ 40 TEST1 Teslimat Süresi: Tebliğ tarihini müteakip 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ
2 Fiyat Teklifleri ihale komisyon başkanlığınca verilen formata uygun olacaktır. 
3 TEKLİFLER BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA ULAŞTIRILACAKTIR.
4 Teklife esas para birimi TL olacaktır. 
5 Teklif edilen malzemelerin markaları belirtilecektir.
6 İmza, kaşe, açık adres ve İRTİBAT TELEFONU bulunmayan teklifler geçersizdir.
7 Alıma iştirak etmeyeceğiniz takdirde bilgi vermeniz rica olunur
8 KDV.Hariç diğer giderler yükleniciye aittir.
9 Sözleşme Yapılacaktır. 
10 Getirilen mallar alım heyeti tarafından sözleşme hükümlerine göre beğenilerek alınacaktır.
11 Kısmi teklif verilemez.
12 Sağlık Bakanlığının 2008/36 sayılı kararnamesi kapsamına giren ürünler için temin aşamasında isteklilerden UBB kayıtları istenecek ve UBB kodu yüklenici tarafından faturada belirtilecektir.
13 İsteklilerce, TİTUBB sistemine kaydı olmayan ürün/ürünler için üretici/ithalatçı beyanı yeterli olup bu durumda istekliler teklif ettikleri ürün/ürünlere ait herhangi bir ürün kalite belgesi istenmemektedir. 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.