Ağaç Kesim İhalesi

İhale No 1399928
Sektör Tarım, Ormancılık Hizmetleri
İdare İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 15 Ağustos 2017 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 Ağaç Kesim İhalesi

 
 
İhale Kayıt No :
İhale Konu :306 Kalem ağaçların kesilip alandan kaldırılması ve satın alınması
İhale Usulü :Pazarlık Usulü
İhale Kayıt Tarih :10.8.2017
İhale Son Başvuru Tarihi :15.8.2017
İhale Saat :15:00
İhale Yeri :Kemalpaşa Belediyesi Encümen toplantı odasında
İhale Yönetmelik :2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesini k bendine istinaden
İlgili Memur :Nursel Özcan
Bekleme Durumu :Bekleme
 
 

KEMALPAŞA BELEDİYESİNE AİT ÇİNİLİKÖY MAH. 172 ADA 123 PARSEL'DE BULUNAN  306 KALEM AĞAÇLARIN KESİLİP ALANDAN KALDIRILMASI VE SATIN ALINMASI

  İLANI

 

 

Kemalpaşa Çiniliköy mahallesi 172 ada 123 parseldeki taşınmazın üzerinde bulunan 306 kalem ağaçların kesilip alandan kaldırılıp satışı ihalesi yapılacaktır.    

           Ağaçların Miktarı;

1-66 Adet çam ağacının 44,149 metre küp

2-204 adet servi ağacı ortalama boyları 10 ile 14 metre arası

3-16 adet katalpa ağacı ortalama boyları 8 ile 10 metre

4-20 adet kavak ağacı ortalama boyları 15-20 metre arası belirlenmişir.

 

         Muhammen bedel 3.000,00.-(üçbinTürkLirası)TL olarak tespit edilmiştir. Muhammen Bedel üzerinden %03oranında 90,00.-TL geçici teminat alınacaktır.

 

         Yukarıda şartları yazılı iş 15/08/2017 tarihinde Kemalpaşa Belediyesi Encümen toplantı odasında saat 15:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesini k bendine istinaden pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

 

         İhaleye katılmak isteyen;

a)Gerçek kişiler Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini,

b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c)Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini

d)Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi

e)Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ve dosya satın alındığına dair makbuz ibrası,

f)Tüzel kişiler Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekalet varsa noter onaylı vekaletname vermeleri

         gerekmektedir.

 Kemalpaşa Belediye Başkanlığından ilanen duyrulur.

   

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi