Ali Ceylan

İhale No 1399919
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kırşehir
İşin İli Kırşehir
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 14 Ağustos 2017 09:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 T.C.

 
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 
Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
75990205-869 -1058
 
Hizmet/Malzeme Alımı
Kırşehir
 
11.08.2017
Sayı:
 
Konu:
ALİ CEYLAN (19269-17)
TEKLİF MEKTUBUDUR
 
Ahi Evran Üniversitesi Eğt.ve Araş.Hast ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satmalına birimine fax ile yada elden ulaştırmanızı rica ederim.
Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 Dahili: 1878 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31
İdari ve
Hasta Adı
IÇASLAN İşler Müdür Yrd.
NOTrTeklif mektupları en ge<^£|./£î^ /2017-Saat:^ıCj * O Kadar Satmalma Birimine Ulaştırılmalıdır.
BİRİM TöpLAm
SIRA NO: U.B.B. KODU MALZEMENİN CİNSİ Sut Kodu MİKTARI FİYAT FİYAT
1 AP2100 KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ KALKAR DESTEKLİ PROTEZ CoCr/TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA AP2100 1 ADET
2 AP1880 KALÇA PRİMER FEMORAL BİPOLAR BAŞ(SHELL+INSERT)TÜM BOYLAR COCR/TİTANYUM AP1880 1 ADET
3 AP1750 KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ COCR 28MM/TİTANYUM AP1750 1 ADET
4 AP3920 KALÇA REVİZYON YARDIMCI ÜRÜNLER KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) COCR/TİTANYUM AP3920 1 ADET
5 AP3150 KALÇA/DİZ PRİMER-REVİZYON BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ANA CİHAZ SUCTION / IRRIGATION FONKSİYONLU AP3150 1 ADET
6 TV3110 PLAKLAR VE VİDALAR TÜM KEMİKLER PLAK-KABLO PERİPROSTETİK KIRIKLAR PERİPROSTETİK İMPLANTLAR PERİPROSTETİK KİLİTLİ VİDA TİTAN YU M/CoCr TÜM BOYLAR TV3110 1 ADET
7 TV3050 PLAKLAR VE VİDALAR TÜM KEMİKLER PLAK-KABLO PERİPROSTETİK KIRIKLAR PERİPROSTETİK İMPLANTLAR PERİPROSTETİK DESTEK PLAK TİTANYUM/CoCr/KARBON TÜM BOYLAR TV3050 1 ADET
8 TV3030 PLAKLAR VE VİDALAR TÜM KEMİKLER PLAK-KABLO PERİPROSTETİK KIRIKLAR 3.5 -5.0 mm KİLİTSİZ/KİLİTLİ DÜĞMEİMPLANTI TİTANYUM/CoCr TÜM BOYLAR TV3030 1 ADET
TOPLAM
 
EKİ : TEKNİK ŞARTNAME
NOT:Yukarıda alınması istenen 8 kalem malzemelerde I.2.3.4.S. kalem malzemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiğinden 1.2.3.4.5. kalem malzemeler toplam fiyat üzerinden ^.Ç^ÇrJ^n.d.inlç.çgkjj^T.Ş. ^^mjçr j ^ J^.Ş. k^lşmlçrdçn tpa^ımg?7, tçk.b.agmn <teEçrlçnjiirilg.ç?ktir.,Am,çliyi^
 
Ancak ameliyat esnasında vakanın durumuna göre kullanılacak malzeme vada sayılarında değişiklik olabilir. Malzeme sayılarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmanın . fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet çarpımını fatura edccektir.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
1- Teklif Birim Flyatlan KDV Hariç olarak verilecektir.
 
2-Teklif verilmeyecekse gerekçeli nedenin aynı faks mesajı İle tarafımıza bildirilmesi rica olunur.
 
3-Sillntl, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenlrmeye alınmayacaktır.
 
4- Numune istenildiği taktirde numune en kısa sürede satmalma birimine gönderilecektir.
 
5-Teklif Edilen Tıbbi Malzeme, ilaç ve Tıbbi Cihaz Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.06.2007 tarih ve 12813 sayılı 2007/46 numaralı yazısı gereği ürünlerin herbirine alt onaylanmış ürün barkod numarasını olmalıdır.
 
6-Listedeki bütün kalemler bütünlük arz ettiğinden toplam fiyat üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 
7-Sözkonusu alımla İlgili tüm vergl-reslm ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
 
8-Firmaların sattıkları ürünlerin UBB kaydı yeterli olmayıp distribütör veya ana bayice alt bayilerinde UBB de tanımlanmış olması gerekmektedir.
 
9-idaremiz mal/hizmeti alıp almamakta serbesttir. Değerlendirmemiz En Düşük Toplam Fiyat Üzerinden Yapılacaktır
 
10- Malzemelerin, son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.
 
11-S.U.T. Tabi Malzemelerde teklif edilen ürünlerin fiyatlarının değerlendirilmesinde S.U.T.FIyatlan dikkate alınacaktır.
 
Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından İşlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
 
12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içersinde teslim edilmeyen ürünler İçin gerekli yasal İşlemler yapılacaktır.
 
13- Mal Teslimi yada ameliyat sonrası faturalar en geç bir hafta içersinde barkodları ile birlikte eksiksiz oiarak iademize teslim edilmelidir.
 
14-Uhtesinde Kalan Firma Faturasında Ürünün Son Kullanma Tarihl.Seri Numarası.Lot Numarası.Parti Numarasını Belirtmelidir. Belirtilmeyen Faturalara işlem Yapılmayacaktır.Firma Teklife Cevap Vermekle Bu Hükmü Kabul Etmiş Sayılacaktır.
 
15-Bakanlığı mı/ T.K.H.K. Başkanlığının 27.11.2015 tarih vc 00015701269 sayılı yazıları gereğince , firmaların teklif edilen ürünlarin satmalma tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup , (İzcilikle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde, malzeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuza teklif vermekle bu hükmün tamamımı kabul elmiş sayılır.
 
16-AIım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunlann SUT hükümleri doğrultusunda doğru ekleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod vc SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtlan esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod vc SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek, ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
17-Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek , fatura ön tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapıştınlmalıdır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 cbatında boş kağıda kalan barkodlar yapıştırılarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 7 gün içersinde teslim edilmelidir. (Eksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı ile iade edilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya ödenmeyerek, hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere ait faturasını kesmez, yada kestiği halde idaremize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez, yada faturası kargo, posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu durumla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacağımda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.
 
#TEKNİK ŞARTNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.
CoCrMo ALAŞIMI ÇİMENTOSUZ DUAL KAPLAMALI KALKAR DESTEKLİ STEM BİPOLAR CUP TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
Kalkar Stem proximal kısmı stemin yarısına kadar Dual / Çift kaplamalı (Titan plasma + Hydroxiapatite Kaplama) olmalıdır.
 
Kalkar Destekli Femoral stem CoCrMo alaşımı malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
 
 
Femoral stem dörtgen kesitli olmalı ve femoral stemin kalkar kısmının kemiğe oturduğu bölgede rotasyona izin vermeyecek şekilde enine kanal olması gereklidir.
 
Femoral stemin kalkar kısmında cable sistemiyle uyumlu kullanım için en kanal ve delikler bulunmalıdır.
 
Kalkar boyları en az 4 değişik boyda (25 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm) olmalıdır.
 
Distal çapları 3 tip olmalıdır.
 
Femoral stemin 135° boyun açısı olmalıdır.
 
Bipolar Cup 42 mm ve 58 mm arası çap seçeneği olmalıdır.
 
Modüler Head 28 mm çapta olmalıdır. CoCrMo alaşımı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 
*
 
Femoral stem 12/14 taper olmalıdır.
 
Kalça seti çakma çıkarma parçaları eksiksiz olmalıdır.
ÇİMENTOSUZ BİPOLAR {TİTANİUM)
SUT KODU ÜRÜN ADI
AP2100 DUAL KAPLs 'STEM TİT.
AP1880 BİPOLAR CUP (CO.CR)
AP1750 HEAD (CO.CR)
TV3050 ATAÇMAN
TV3030 ATACMAN CLAMP
TV3110 CLAMP VİDASI
AP3150 YIKAMA
AP3920 KABLO

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi