2012/82206 - Asat2-w3 Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Bölgeleri Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/82206
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Antalya
İşin İli Antalya
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 10 Ağustos 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 


ASAT2-W3 MURATPAŞA, KONYAALTI, KEPEZ BÖLGELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)
İhale Kayıt Numarası : 2012/82206
1 - İdarenin
a) adresi : İDARENİN ADRESİ Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA OLUP, BU İHALE ALDAŞ A.Ş. LİMAN MAH. 2. CAD. NO:11 ANTALYA ADRESİNDE YAPILACAKTIR.
b) telefon ve faks numarası : 2423101200 - 2423101291
c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@asat.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı : Antalya Büyükşehir Belediyesi dahilinde Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez İlçelerinde 200-1600 mm çapında 90 km kanalizasyon şebekesi, menhol ve parsel menholleri inşaatı
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : ALDAŞ A.Ş. LİMAN. MAH. 2. CAD. NO:11 KAT:3 ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 10.08.2012 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ –EK FİNANSMAN
Kredi No: 7885-TU
Alt Kredi: 14

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MURATPAŞA, KONYAALTI, KEPEZ BÖLGELERİNDE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI İŞİ (ASAT 2-W3)
1. Bu İhaleye Davet, bu projeyle ilgili olarak, Development Business dergisinde 12 Mayıs 2010 da yayınlanan Genel İhale İlanına müteakip  hazırlanmıştır.
2. İller Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi-Ek Kredinin maliyetlerinin karşılanması için bir kredi almıştır. İller Bankası, "Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi" için bu kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) tahsis etmiştir. ASAT Genel Müdürlüğü, bu belgenin geri kalan kısmında Alt Borçlu olarak anılacaktır. Alt Borçlu, bu kredinin bir kısmını Alt Kredi Anlaşması hükümlerine istinaden kanalizasyon şebeke hattı inşaatı yapımında “ Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Bölgelerinde Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi "(Sözleşme No. ASAT 2 –W3)  için kullanmayı planlamaktadır.
3. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT)’ın temsilcisi ALDAŞ Altyapı Yönetimi Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.   olup, bu aşamada Türkiye'deki Antalya Büyükşehir Belediyesi dahilinde Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez İlçelerinde 200-1600 mm çapında 90 km kanalizasyon şebekesi, menhol ve parsel menholleri inşaatı için uygun ve ehil teklif vericileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. İnşaatın süresi yirmi dört (24) aydır.
4.   İhale, Dünya Bankasının Kılavuz Kitabı: IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kapsamında Satın Alma (Mayıs 2004, yeni baskı Ekim 2006 ve Mayıs 2010) adlı dokümanında belirtilen Uluslararası Rekabetçi İhale Yöntemlerine (ICB) göre yapılacak olup, İhale Dokümanlarında belirtilen uygun ülkelerden gelecek teklif sahiplerinin tamamına açık olacaktır
5.           İlgilenen teklif vericiler daha fazla bilgiyi ALDAŞ Altyapı Yönetimi Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.   Sayın Kıvanç B. Kuzay,  Liman Mahallesi,  2. Cadde,   No: 11 07070 Antalya/ Türkiye - Tel:(+90) 242 2593216 Pbx - Faks: (+90) 242 2593220, e-mail: kuzay@aldas.com.tr iletişim bilgileri aracılığıyla temin edebilir ve aşağıda verilen adresten İhale Belgelerini 09.00.ila 17.00 saatleri arasında (yerel saat) inceleyebilir.
 

6. Yeterlilik gereksinimleri aşağıdaki hususları içermektedir:

(i) Teklif Sahibi, yıllık ortalama cirosunun minimum 15.000.000 USD (on beş milyon USD)  olduğunu, Son beş (5) yılda (2007-2011) devam eden veya tamamlanmış sözleşmelerden elde edilen onaylı ödemelerin hesaplanması suretiyle gösterecektir. (Teklif sunum tarihine kadar olan 2012 cirosu 2011 yılına dahil edilecektir.) Bununla birlikte, bir Ortak Girişim’ in yeterliliği için; her bir ortak minimum gereksinimlerin en az yüzde yirmi beşini (% 25) , en az bir ortak da minimum gereksinimlerin yüzde ellisini (%50) karşılamalıdır. Her durumda, tüm ortakların birlikte toplamda yüzde yüz (%100) yeterliliğe ulaşması gerekmektedir.   
(ii) Minimum nakit akış gereksinimi 3.250.000 ABD Dolarıdır. (Üçmilyon ikiyüzellibin ABD Doları)
Teklif Sahibi, sözleşmeye dayalı avans ödemeleri dışında, likit varlıklar, ipoteksiz taşınmaz mallar, kredi imkanları ve diğer finansal araçlar gibi mali kaynaklarına erişimi, bunların mevcudiyetini gösterecektir: Ancak; bir Ortak Girişim yeterliliğinde tüm ortakların birlikte minimum nakit akış gereksinimine ulaşması gerekmektedir.   

(iii) Genel Deneyim:  Başvuruların son sunulma tarihinden önceki en az beş yıl (5) boyunca, yüklenici, altyüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak, bu beş yıl içinde her yıl faaliyet(ler) içinde bulunmalıdır. Ancak; bir Ortak Girişim yeterliliğinde her bir ortak yüzde yüz (%100) yeterliliği sağlamak zorundadır.
(iv) Özel Konularda Deneyim; Bir Ortak Girişim yeterliliğinde, her bir ortak minimum gereksinimlerin en az yüzde ellisini ( % 50) karşılamalı, en azından bir ortak minimum gereksinimlerin yüzde yüzünü (% 100)  karşılamalıdır. Her durumda tüm ortaklar yüzde yüz ( % 100) değerine ulaşmalıdır.
(a) Yüklenici, yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici olarak son on (10) yıl içerisinde (2002-2011) en azından on dört milyon USD (14.000.000 USD) değerinde en az bir (1) sözleşmeye iştirak; bu sözleşmeler başarılı olmalı ve genel olarak tamamlanmalı ve teklif edilen İşlere benzer olmalıdır.
(b) Son  10 ( on) yıl (2002-2011) süresince akdedilen yukarıdaki veya diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit eylemlerde minimum deneyim:
1. Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya bu kalemlerin birleşik toplamında, tek bir sözleşmede en az 60 km uzunluğunda boru hattı inşası 
                                  a) Atıksu (kanalizasyon) hatları için minimum iç çap 200 mm,
                                  b) Yağmur suyu şebekesi veya kolektör için minimum iç çap 300 mm
                                  c) Su temin şebekesi minimum iç çap 200 mm

(v) Askıdaki tüm hukuk davaları toplamda İsteklinin Öz kaynaklarının yüzde yirmi beşinden (%25) fazlasını temsil etmemelidir ve teklif sahibi aleyhine karara bağlanmış olarak kabul edilecektir.
(vi) Tümüyle karara bağlanmış anlaşmazlıklar veya hukuk davalarına dayanarak, başvuruların sunulması için son tarihten en az beş (5) yıl öncesine kadar bir sözleşmenin yerine getirilmemesi durumu olmamalıdır. Tümüyle karara bağlanmış anlaşmazlık veya hukuk davası, ilgili sözleşmeye tabi olarak Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulmuş ve isteklinin aleyhine açılan tüm temyiz taleplerinin son bulduğu davalardır.
(vii) Başarılı Teklif Sahibi, yeterli kalite ve sayıda kilit personelini ve işin tatmin edici bir düzeyde tamamlanması için gereken tüm ekipmanı sunacaktır.

7. Teklif Sahipleri, teklif dokümanlarının hazırlanması ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını ALDAŞ' ın aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00 ila 17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler.
Teklif Sahipleri aşağıda yazılı adrese yazılı olarak başvuruda bulunarak, İhale Belgelerini İngilizce ve Türkçe dillerinde 400 TL karşılığında (KDV dahil) Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (“ASAT”), 100. Yıl Vakıflar Şubesindeki (Şube Kodu: 313) TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 numaralı TL hesabına açıklama kısmında Sözleşme No. ASAT 2 –W3 referans numarası yazılarak satın alabilirler. İhale Belgelerinin satın alınması için yatırılan bedel, hiçbir nedenle geri iade edilmeyecektir. Kargo masrafının alıcı tarafından karşılanması durumunda, Banka makbuzunun ibraz edilmesi ile İhale Belgeleri kurye ile teslim edilebilir.
8. Teklifler, tekliflerin açıldığı tarihinden itibaren yüz yirmi (120) takvim günü boyunca geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka para birimi cinsinden ihale paketi için minimum 300.000 EUR değerinde bir geçici teminat ile birlikte aşağıda verilen adrese 10 Ağustos 2012, saat (yerel saat) 14:00’ a kadar teslim edilmelidir. E-posta yoluyla sunulan teklifler geçersiz kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra sunulan teklifler reddedilecektir.
9. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 10 Ağustos 2012 tarihinde Saat (yerel saat)  14:15’ de, ALDAŞ Altyapı Yönetimi Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11, 3.Kat, Toplantı Odası,  ANTALYA/TÜRKİYE adresinde açılacaktır.
10. Bu İhale (ASAT2-W3),  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.
11.Teklif belgeleri şu adrese teslim edilecektir:
ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi
Üretim Hizmetleri İnşaat San ve Tic. A.Ş.  
Liman Mahallesi, 2. Cadde, No: 11,
3.Kat, Oda No: 307, Evrak Kayıt Servisi
Antalya, Türkiye
 

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.