Bagger Halat Makarası İmali 50 Adet

İhale No 1642156
Sektör Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ( EÜAŞ AEL ) Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Kahramanmaraş
İşin İli Kahramanmaraş
Yayın Tarihi 13 Haziran 2018
İhale Tarihi 4 Temmuz 2018 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

  Başklık
İhale Konusu BAGGER HALAT MAKARASI İMALİ 50 ADET
Tip Açık
İhale Tarihi 4.7.2018 00:00:00
İhale Zamanı 14:00
Yer AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
iletişim
Adres AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon 3445242282
FAx 3445242280
Mail ael@euas.gov.tr
İlgili Kişi Necla DOLAR
İhale İlan Metni

İHALE İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı

(Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü)

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

  1-)  Teşekkülün;  
a) Adres                                     : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ                          
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80                          

    c) Elektronik Posta Adresi                           : ael@euas.gov.tr.

  2-) İhale konusu  malın

 

 

   a) Niteliği    ve     Türü :          Miktarı:     İhale Kayıt No:        Dosya No   :       Şartname Bedeli : İhale Tarihi :

1

 

BAGGER HALAT MAKARASI İMALİ

 

50 ADET

 

2018-295625

 

TER-AEL-2018-0130

 

120,00-TL

 

04/07/2018

 

   b) Teslim yeri                     : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

   c) Teslim  Tarihi                : Teknik  Şartnamede  termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

   dİhale usulü                    : Açık İhale Usulü.

 

 

3-) İhalenin

 a-) Yapılacağı Yer             :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

 b-) Tarihi ve Saati             :  04/07/2018 Saat : 14:00

 c-)  İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1)İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no'lu hesabına  yatırıldığına dair, üzerinde  ihale konusu iş ile ilgili  istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 )

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5-)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi,İhale dökümanının satınalındığına dair belge, Kapasite Raporu,İş Deneyim belgesi (teklif tutarının %20'inden az olmamak üzere) Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7-) -Teklifler,ihale tarihi saat 14:00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.​

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamu İhale Uygulamaları Eğitimi - 14 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük kamu ihale uygulamaları eğitimine bekliyoruz.