Bap ( Doç. Dr. Ferhat Karabulut 'un 2017-181 Nolu Projesi ) İçin 1 Adet Fotoğraf Makinesi Ve 1 Adet Sd Kart Alınacaktır.

İhale No 1595032
Sektör Bilgisayar, Büro Makineleri ve Parçaları
İdare CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP )
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 16 Nisan 2018
İhale Tarihi 20 Nisan 2018 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Doç. Dr. Ferhat Karabulut 'un 2017-181 nolu projesi ) için 1 adet Fotoğraf Makinesi ve 1 adet SD Kart Alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.04.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :  
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
 
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                              16  / 04 / 2018
             
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen  Doç. Dr. Ferhat Karabulut 'un 2017-181  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 20 / 04 / 2018 saat  17.00  'a kadardır.
             
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr     Ömer VAROL
            BAP Şefi
             
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 2 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Fotoğraf Makinesi 1 Adet      
2 SD Kart 1 Adet      
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar    
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %    
        Genel Toplam    
             
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza          

 

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı

Teknik Özellikleri

Projede İstenme Gerekçesi

 Dijital Fotoğraf Makinesi

 

Onbinlerce sayfa tutarındaki verinin fotokopi yoluyla çoğaltılması zaman, maliyet, taşınabilirlik ve teknik açıdan mümkün olmaması

 

20 Megapiksel (en az)

Gazete ebatındaki (A2) tüm sayfayı net bir biçimde çekebilme özelliğine sahip bir fotoğraf makinesinin olmaması

 

SD Kartı destekleyen bellek

Gazetenin çekilen fotoğraflarının bilgisayar ortamına aktarılması

 

Kompakt

Kısa sürede sayfalarca fotoğraf çekileceği için cihazın kolayca taşınabilir olması ve hafif olması

 

LCD ekran özelliği

Gazete yazılarının fotoğraflarının net görünüp görünmediğinin anında  kontrol edilmesi

 

Kompakt

Kolayca taşınabilir olması ve uzun süre çekim yapılacağı için bu özellikli cihazların hafif olması

 

Görüntü sabitleyici

Seri bir şekilde çekim yaparken net ve ayrıntılı fotoğrafların elde edilebilmesi

 

CMOS sensör

Kütüphane ortamında çalışılacağı için daha az ses çıkaran cihazın tercih edilmesi

 

2 yıl garanti (en az)

Herhangi bir arıza durumunda ücretsiz olarak arızanın giderilmesi

SD Kart

 

Fotoraf makinelerinin SD kartlarının haricen satılması

 

64 GB

Yüksek çözünürlüklü çok sayıda fotoğraf çekileceği için gerekli belleğe ihtiyaç duyulması

 


Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamu İhale Uygulamaları Eğitimi - 14 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük kamu ihale uygulamaları eğitimine bekliyoruz.