Bap İçin 7 Kalem Malzeme Alımı (öğr. Gör. Dr. Recep Onur Uzun - 2016-115)

İhale No 1245822
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
İdare CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ( BAP )
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 17 Ocak 2017 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 7 kalem malzeme alımı (Öğr. Gör. Dr. Recep Onur UZUN - 2016-115)

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAKDahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  17.01.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :  
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
             
Teklif Mektubu
             
Sayı    :  75602888.604.01.05-          10.01.2017
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
 
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Öğr. Gör. Dr. Recep Onur UZUN'un 2016-115  nolu    projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 17.01.2017 saat 17.00'a kadardır.
             
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
            Ömer VAROL
            BAP Şube Müdür V.
             
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 7 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Yassı Alümina Pota 4 adet      
2 Kesme sıvısı 5 lt      
3 Kesme diski 10 adet      
4 Zımpara (800 kum) 100 adet      
5 Zımpara (1200 kum) 100 adet      
6 Parlatma çuhası 10 adet      
7 Elmas süspansiyon 1 adet      
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar    
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %    
        Genel Toplam    
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

TEKNİK ŞARTNAME

Yassı Alümina Pota

Yüksek saflıkta (>%99) alümina (Al2O3).

1700 °C’ye kadar kullanılabilen

Min 150 ml hacminde                                                                                                                      

Min 70 mm genişlik

Min 70 mm uzunluk

Tolerans      : ± % 10

Kesme sıvısı

Metacut&Servocut kesme cihazlarına uyumlu

Su bazlı

Maksimum konsantrasyon oranı %5.

Kesme diski

Çap: 300 mm

Göbek çapı: 32 mm

Kalınlık: 2 mm

Aşındırıcı türü: Al2O3

Orta sertlikteki (25 – 50 HRC) malzemelerin kesiminde kullanılabilen.

Zımpara (800 kum)

SiC zımpara kağıdı

Çap: 250 mm

Kum Numarası: 800

Zımpara (1200 kum)

SiC zımpara kağıdı

Çap: 250 mm

Kum Numarası: 1200

Parlatma çuhası

Pamuk dokuma tabanlı yumuşak sentetik flok baskı kumaş

Su bazlı süspansiyon ve sıvılara uygun

Orta kademe parlatma işi için uygun

Çap: 250 mm

Elmas süspansiyon

Monokristal elmas

İçerik: Su bazlı

Elmas boyutu: 3 mikron

Hacim: 250 ml

 


Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi