Batı Bölge Müdürlüğü Ve Bağlılarına Motor Ve Jeneratör Yedekleri Alımı

İhale No 150279
Sektör Akü, Jeneratör ve Güç Kaynağı ve Malzemeleri
İdare MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Eskişehir ANT Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Eskişehir
İşin İli Eskişehir
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 2 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İŞİN ADI :    Batı Bölge Müdürlüğü ve Bağlılarına Motor ve Jeneratör Yedekleri Alımı
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    MSB ANT BŞK.LIĞI BATI BÖLGE MÜD.
ADRESİ:    MSB ANT BŞK.LIĞI BATI BÖLGE MÜD. Subay Lojmanları YILDIZTEPE/ESKİŞEHİR
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +902222312889 - +902222398426
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    Mal Alımı
MİKTARI:    8    kalem
MALIN TESLİM YERİ:    MSB ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME AMBARI
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    45 TAKVİM GÜNÜ
İhalenin YAPILACAĞI YER:    MSB ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR
İhalenin TARİH VE SAATİ:    2/7/2012-15:00
 
İHALE İLANI METNİ  
22/D KAPSAMINDA İHALE İLANI
TC MSB ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR

8 (Sekiz) Kalem Motor ve Jeneratör Yedekleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2012 / 831 / 225
1-İdarenin
a) Adresi :Subay Lojmanları İçi Yıldıztepe/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :Tel: 0 222 231 28 89 Fax: 0 222 239 84 26
c) Elektronik posta adresi :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :8 (Sekiz) Kalem Motor ve Jeneratör Yedekleri Alımı
b) Teslim yeri :Subay Lojmanları İçi Yıldıztepe/ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 40 (kırk) takvim günü
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati :02.07.2012 Saat:15.00

1 – ANT Batı Bölge Müdürlüğü ve bağlılarında kullanılmak üzere Orijinal Parça Numarasına göre 8 (sekiz) kalem Motor ve Jeneratör Yedekleri alınacaktır. 
2- Malzemeler orijinal kutusunda ve açılmamış olarak teslim edilecektir (orijinal olacak, muadili kabul edilmeyecektir).
3- Malzemeler en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5 - Teklif fiyatlar işyeri teslimi (Batı Bölge Müdürlüğü Ambarı) olarak verilecektir.
6 - Alınacak malzemelerin tamamına teklif verilebileceği gibi bir kısmına da teklif verilebilir. (Kısmi teklif söz konusudur.)
7 -Teklifler 02.07.2012 Saat:15.00’a kadar Haberleşme ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ve faks ile de gönderilebilir.
8 - Binde 4,95 Karar Pulu bedeli yükleniciye aittir. Geçici ve Kesin Teminat alınmayacaktır.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
10 - Tekliflerin en son verilme tarihi olan 02.07.2012 Saat:15.00’dan sonra; teklifler değerlendirilip ihale komisyonu tarafından temsilcisi katılan firmalarla fiyat görüşmesi yapılarak sonuçlanacaktır.
11 - Fiyat görüşmesine katılmayan firmaların, teklif mektuplarında belirtilen teklifleri Son Teklif olarak kabul edilecektir.
12 - Yerli istekliler teklif vereceklerdir.
13 - Tekliflerin geçerlilik süresi 45 takvim günüdür.
14- İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimi Türk Parasıdır.

TEKLİF FORMU
T.C.
MSB ANT BAŞKANLIĞI
BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: 0 222 231 28 89 - 4041 FAX: 0 222 239 84 26 / / 2012

SIRA NO

İŞİN CİNSİ

MİKTAR ÖLÇÜ BİRİM FİYAT TUTARI
1. O-ring (Parça no:0121 3003) 360 Adet
2. O-ring (Parça no:0121 2509) 360 Adet
3. Lastik Conta (Parça no:0121 2510) 720 Adet
4. Eksoz Manifold Contası (Parça no:0337 4401) 150 Adet
5. Su Manifold Contası (Parça no:0337 4293) 200 Adet
6. Su Pompası O-ring (Parça no:0118 1402) 10 Adet
7. Su Pompası O-ring (Parça no:0118 0788) 10 Adet
8. Yağ Eşanjörü O-ring (Parça no:0117 4714) 10 Adet

YAZIYLA: Yalnız ……………………………………………dir. T O P L A M

1-Teklif verdiğim kalemler için KDV Hariç olmak üzere ………………………………………. TL’na teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederim.
2- Teklifler rakam ve yazıyla ayrı ayrı belirtilecek olup, silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.
3- Malzemelere ait kutulara firma kaşesi vurulacak ve malzeme firmanız garantisinde olacaktır.
4- Malzemelerin kullanım süresi, teslim tarihinden itibaren ileriye dönük en az bir yıl olacaktır.
5- Malzemeler orijinal kutusunda ve açılmamış olarak teslim edilecektir. (Muadili olmayacaktır).
6- Malzemelerin orijinal çıkmaması durumunda firma orijinal malzemeleri getirene kadar ödeme yapılmayacaktır.
7- Orijinal malzemelerin Batı Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesini müteakip, orijinal olmayan malzemeler firmaya iade edilecektir.
8- İsteğimize uygun olmayan malzemelerin yerine yenileri bedelsiz olarak verilecektir.
9- Malzemelerin ve işlerin isteğimize uygun olarak teslim edilmesini müteakip muayene ve kabul işlemlerinden sonra bedeli 10 gün içerisinde ödenir.


TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:… İŞ GÜNÜ

TEKLİF TARİHİ: …/…/2012

AMBALAJ ŞEKLİ: …………………………….

TESLİM YERİ: ………………………………..

(Kaşe – İmza)

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.