2012/81683 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 250 M.ton Anyonik Flokulant Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81683
Sektör Kimyasallar, Gazlar ve Maden Ürünleri
İdare ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ETİ HOLDİNG) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 250 M.TON ANYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2012/81683
1 - Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 250 m.ton Anyonik Flokulant, Açık İhale usulüyle satın alınacaktır.
2 - Bu ihaleye yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir.
3 - Teşekkülün
a) Adı ve Adresi                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
                                                  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara
b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 294 20 00 – 294 22 42 – 294 22 07
                                                  0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32
c) Elektronik Posta Adresi      :  acayli@etimaden.gov.tr
                                                  bcaglayan@etimaden.gov.tr
4 - İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  250 mton Anyonik Flokulant
b) Teslim Yeri                        :  CFR/CPT İstanbul
5 - Geçici Teminat                  :  Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.). Geçici teminat teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır.
6 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
                                                  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara
b) Tarih ve Saati                     :  23/07/2012; 14.00 (yerel saat)
7 - a) İhale Dokümanı Satın Alınabilecek ve Görülebilecek Yerler :
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığı
Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara
Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32
- www.etimaden.gov.tr
b) İhale Doküman Bedeli:165,-USD veya 130,- EURO veya 300,-TL.
c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:
Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı
Yurtdışı İstekliler için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı
8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki doküman satın alınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.
10 - Teklifler kapalı zarf içinde 23/07/2012 tarih, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 14.00’de Satın Alma Dairesi Başkanlığında hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.)
11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir.
12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
5318/1-1

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.