Gayrimenkuller Satılacaktır.

İhale No 150528
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare Karatay Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 11 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dahilinde Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2 - İhale 11.07.2012 Çarşamba günü saat 15:00’de belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - Arsa bedelleri; 1 ve 4 üncü sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 24 ay eşit aralıklı taksit halinde, 2,3 ve 5 inci sıradaki gayrimenkullerin bedeli sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 12 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satışlardan doğacak K.D.V ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır. 4 ve 5 inci sıradaki arsaların satışından %18 KDV alınacaktır.
4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A - Dış zarf
a)Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
c)Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)
d)Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri,
B - İç zarf
a) Teklif mektubu
5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.
7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
S.N.
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
M2
Niteliği
Muh. Bed. TL.
Geçici Tem. TL.
1
Fevzi Çakmak
M29A07D1A-B
2492
29
167.304,28
Arsa
28.107.168,00
843.215,04
2
Fevzi Çakmak
M29A06B3D
31197
2
18.412,92
Arsa
4.100.000,00
123.000,00
3
Mezbaha
367-366
1998
7
18.810,00
Tarla
2.107.000,00
63.210,00
4
Fevzi Çakmak
M29A07D1D
31630
1
78.276,82
Arsa
14.400.000,00
432.000,00
5
Fevzi Çakmak
M29A07D1D
31631
1
21.672,69
Arsa
3.640.000,00
109.200,00
5282/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.