Hastane Geneli Tıbbi Malz. Alımı (ameliyat Maskesi) 1 Kalem

İhale No 1246196
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 13 Ocak 2017 16:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Hastane Geneli Tıbbi Malz. Alımı (Ameliyat Maskesi) 1 Kalem

  İhale Notu   : Hastane Geneli Tıbbi Malz. Alımı (Ameliyat Maskesi) 1 Kalem
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.01.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 5
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :  
FAKS : 2337100
E-POSTA :  
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :  
 
İHALE METNİ
                                                                                                                            T.C.

MANİSA CELAL BAYARÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYEİŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

: 62813453/

  

Tarih : 11.01.2017

Konu

: Teklife Davet

 

 

 

Hastanemizinihtiyacı olan Hastane Geneli Tıbbi Malz. Alımı (Ameliyat Maskesi) 1 Kalem işisatın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartlarıyazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesinegöre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 13.01.2017 tarihine kadar idaremizevermenizi rica ederim.                                                                                                                                                                             

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)-Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesigerekmektedir.

2)-Ödemeler malların tesliminden itibaren 750 (Beşyüzelli) gün içindeyapılacaktır.

3)-Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günüolacaktır.

4)-En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerekbirim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)-Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.

6)-Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir.

7)-Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslimalınacaktır.

8)-İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)-Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ileyazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veyaTicaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)-İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)-Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar ManisaMahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12) SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYENTEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

TEL        :(236) 233 70 68 -219

FAKS     : (236)233 71 00

E-mail   :dsim@cbu.edu.tr

NOT: Teknik Şartnameler Döner Sermaye İşletmeMüdürlüğünden alınabilir.

 

 

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

Sıra

İş Kalemi Açıklaması

Birim

Miktar

Sut Kodu

Sut Fiyatı

Ubb Kodu

Birim Fiyatı (Kdv Hariç)

Tutarı

(Kdv Hariç)

1

Ameliyat Maskesi

 Adet

 75.000

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Tülin BARIŞ

 

İşletme Müdürü

 

 

 teknik şartname

 


Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi