İstanbul İli, Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1331 Parselde Bulunan İçmeler Tren İstasyonunu İhtiva Eden Ve Teşekkülümüzce Haydarpaşa-ankara Demiryolu İçin İstimlak Edilen Alan İçerisinde Kalan Alt Geçit çıkışındaki 60,00 M².lik Taşınmazın

İhale No 1497541
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 7 Aralık 2017
İhale Tarihi 5 Ocak 2018 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM  
İHALE YETKİLİSİ Arif Tezel
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Arif Tezel
İHALE ADRESİ 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0216 3488020 / 4778-4558Faks: -
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 1bolgekiratakip@gmail.com
İLAN TARİHİ 07-12-2017 11:00:00
İHALE TARİHİ VE SAATİ 05-01-2018 14:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 236,00 TL
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI 2017/K35

İHALE DETAYI

Notlar
 
İhale İlanı

İHALE DUYURUSU

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ  İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1. Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1331 parselde bulunan İçmeler Tren İstasyonunu ihtiva eden ve Teşekkülümüzce Haydarpaşa-Ankara Demiryolu için istimlak edilen alan içerisinde kalan alt geçit çıkışındaki 60,00 m².lik taşınmazın "Taksi Durağı" olarak kullanılmak üzere 2.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır.

2. İhale 05.01.2018 Cuma günü saat 14:00’da 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3. Alan demiryolu sökü malzemesi açık depolama alanı olarak AYGM İdaresi adına tahsisli olmakla birlikte, çalışmalar hızla devam etmektedir.AYGM İdaresinden yerin teslim alınmasına müteakip kiracıya yer teslimi yapılacaktır. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatlar ilgilisi tarafından alınacak,bunlar için 6 ay süre verilecek, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD’nin uygun görmesi halinde 6 ay daha süre verilecek ve bu dönemler için ön sözleşme imzalanacak olup kira bedelinin %20 si peşin tahsil edilecektir. İlgili Kurumlardan izin alınabilmesi halinde taşınmaz üzerine en fazla 15 m².lik prefabrik kapalı alan yapılabilecektir. Gerekli izin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2019 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek ve sözleşme kira bedelinin her yıl bir önceki yılın aynı ayına göre Yİ/ÜFE oranında artırılacaktır.

4. İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.         

5. Haydarpaşa Gar,İstanbul Gar,Pendik Gar ve Gebze Gar Müdürlüğü ilan tahtası ,TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresi ve Yerel Gazetede de görülebilir. İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir.

6. İhaleye katılacak isteklilerden;       

a) Geçici teminat bedeli 6.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Veznesi veya dosya teslim saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması ve geçici teminat dekontunun 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

b) İhale şartname bedeli 200,00-TL+KDV olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz, (şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez)

c) İsteklilerin 2017 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge,

d) Haydarpaşa Gar, İstanbul Gar ,Pendik Gar veya Gebze Gar Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

e) Gerçek kişilerden;

6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d)  maddelerinde belirtilen belgeler,

-Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri olacaktır.)

-İkametgah ilmühaberi,

-Noter tasdikli imza sirküleri,

-Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması halinde

-Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir),

-Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge,

f) Tüzel kişilerden;

6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d)  maddelerinde belirtilen belgeler,

-Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan suretleri,

-Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

g) Ortak girişim olması halinde;

-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6 (a), 6(b), 6(c), 6(d)   maddelerindeki belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

h) Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre)

ı) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve onaylı Nüfus cüzdan sureti,

j) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

7. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç İhale 05.01.2018 Cuma günü TRT saati 14:00’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. (Tüm belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.)

Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8.Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.

 9.TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.

İlgililere duyurulur.

ADRES:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul

TEL  :0.216.348 80 20 dahili 4778 veya 4558

FAKS:0.216.336 22 57---0.216.349 91 12

BELGELER

Başlık Değer
TEKNİK RESİMLER Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI  
MALZEME CİNSİ  
MİKTARI  
BİRİM  

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi