Jeotermal Kuyular İhale Edilecektir

İhale No 150332
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 28 Ağustos 2012 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 JEOTERMAL KUYULAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüz adına intibaklı Jeotermal Kuyuların ihale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi                                    :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası      :  0312.201 18 05/287 91 77 - 0 312 287 34 49
c) Elektronik posta adresi          :  mta@mta.gov.tr
2 - İhale konusu Jeotermal Kuyuların Bilgileri:
 
Sıra
No
İhale Dosya
No
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati
İli
İhale Edilecek
Kuyuların Adları
Jeotermal Kuyular için Belirlenen Geçici
Teminat Tutarı (ABD Doları)
Kuyu- 1
2012/KUYU-002
28/08/2012 11:00
Çanakkale
Tuzla T-1, T-3 ve T-4
125.000 $
 
3 - İhalenin
Yapılacağı yer                            :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.
4-İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyası 200TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İstekliler ihale edilecek kuyular için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7- Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
5311/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.