Kktcsg Magosa Denız Komutanlıgına Aıt 4 Adet Yasam Konteynerı Altyapısı Onarımı Içın Malzeme Alımı.

İhale No 1660076
Sektör Kent Mobilya ve Ekipmanları
İdare MERSIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIGI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Mersin
İşin İli Mersin
Yayın Tarihi 11 Temmuz 2018
İhale Tarihi 16 Temmuz 2018 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhale Dosya Nu. : 2018-153
İşin Konusu / Malzeme Cinsi : KKTCSG MAGOSA DENIZ KOMUTANLIGINA AIT 4 ADET YASAM KONTEYNERI ALTYAPISI ONARIMI IÇIN MALZEME ALIMI.
İlan Kategorisi : YAPIM / INSAAT ISLERI
İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı : 1 kalem malzeme
İhtiyaç Sahibi Birlik :  
Ödemeyi Yapacak Saymanlık :  
Satın Alma Komisyonu Tel. : Tel:(324) 237 8965 Fax:(324) 237 8913MERSIN ONARIM DESTEK K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI
Muayene Komisyonu :  
İşin Yapılacağı Şehir : MERSINMERSIN
İhale Tarihi * : 16.07.2018
İhale Saati * : 14:00
İlan Edilme Tarihi * : 10.07.2018
İhale Türü : Mal AlımıDOGRUDAN TEMIN 22/D
İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler :  
İhale Dökümanı Satınalma Bedeli : 0
İhale Bitti mi ? : Hayır Bitmedi
İhale Kararı :  
SATES İh Kayıt Nu. : 129116
Teklif Mektubu : TEKLİF MEKTUBU MEVCUTTUR GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

T.C.
DENIZ KUVVETLERI KOMUTANLIGI
ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN

1. ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.

 2.  Satin alimiyla ilgili yapilacak sozlesme ve diger belgeler icin noter tasdiki aranmayacak, teminat alinmayacaktir.

 3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN'nın düzenlediği ödeme evrakları ile Mersin Defterdarligi Muhasebe Müdürlügü saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden 1,517 (%0,948 damga vergisi, %0,569 karar damga vergisi) damga vergisi kesilecektir.

 4. Ihtiyaç duyulan malzemelerin tümüne teklif verilecektir. Kismi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanligimiz belirtilen malzeme/mazlemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.

 5.  Yüklenici, teslim ettiği malın süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.

 6. Malzemeler, ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN'ınca siparişin verilmesini müteakip 30 (OTUZ) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde KKTCSG MAGOSA DENIZ KOMUTANLIGINA teslim edilecektir.

 7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

 8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 16/07/2018 saat 14:00 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN teslim etmenizi rica ederim.

 9. Malzemelerde aranacak özellikler :
      a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yapilacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapilmayacaktir.
      b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
      c) 2000,00 TL üzeri ödemelerde Vergi Borcu Olmadigina dair vadesi geçmis borç durumunu gösterir belge (15 gün süre ile geçerli) ödemeden önce idareye teslim edilecektir.
      D) TEKLIF SAHIBI FIRMA/KISI/KURUM/IS ORTAKLARI TERÖR ÖRGÜTLERINE ÜYE OLMADIGINI TEKLIF MEKTUBUNU IMZALAYARAK KABUL ETMIS SAYILIRLAR. YAPTIRILACAK ARASTIRMALAR SONUCU BAGLANTI TESPIT EDILMESI HALINDE, ALIMIN IPTAL EDILECEGINI, ALIMIN IPTAL EDILMESI NEDENIYLE HERHANGI BIR HAK VE ALACAK TALEBINDE BULUNMAYACAGINI BEYAN VE TAAHHÜT ETMIS OLURLAR.
     

 

 

    İMZA

 

 

   
   
   

NOT 1: Anilan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler degerlendirilmeyecektir.
    NOT 2 : ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN tarafindan Dogrudan Temin Usulü ile alim yapilacak malzemelere ait dogrudan temin duyurularina ve sonuçlarina www.ekm.tsk.tr adresinden ulasabilirsiniz.
    NOT 3 : E-posta adresimiz bulut.a8771@dzkk.tsk.tr , telefon numaramiz 324  2378965 , faks numaramiz 324  2378913
   

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

ONARIM DESTEK K.LIGI/MERSIN’NA

 

 

İlgili harcama talimatı no: 153

1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz  toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
  S.No   Stok No  Malzemenin/Hizmetin
Cinsi ve Özellikleri
 Dağıtım Birimi Miktarı Teklif Edilen
Birim Fiyat (TL)

(K.D.V. hariç)
KDV
(%)
ÖTV
(%)
Tutar (TL)
(K.D.V. hariç)
 270470137   HAZIR BETON(HAZIR BETON C25/30 POMPALI OLARAK KKTC MAGOSA DENIZ KOMUTANLIGINA TESLIM EDILECEKTIR.)  M3  40         

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)     

 

 

TEKLİF
TARİHİ
 TEKLİFİN
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ
         
 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi