2012/83764 - Kömür Nakli Hizmeti Satın Alınacaktır

İhale No 2012/83764
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ ELİ İŞLETME)
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 17 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 KÖMÜR NAKLİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemize ait Işıklar Panosu ve civardaki Stoklardan, Soma B Termiğe Kömür nakli hizmet alımı işi, aşağıda belirtilen tarihte ihale dilecektir.
1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111  45500 Soma/MANİSA
a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)          Fax 612 20 13 – 613 20 13
b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin a)   -
 
Niteliği - Türü - Miktarı
İ.K. No
Dosya No
İhale Tarihi ve Saati
İşin Süresi
Müessesemize ait Işıklar Panosu ve civardaki Stoklardan, 500.000 Ton Kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralin 1-4 (Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerine veya Stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi
2012/83764
2012/1370
17/07/2012 14.00
200 Gün
 
b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa
c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.
d) İhale usulü                          :  Açık ihale
3 - İhalenin yapılacağı yer       : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
5400/1-1

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.