Kültür Merkezindeki Bağımsız Bölümlerin Kiraya Verilmesi

İhale No 1399929
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 22 Ağustos 2017 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 Kültür Merkezi İhale İlanı

 
 
İhale Kayıt No :
İhale Konu :Kültür Merkezindeki bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi
İhale Usulü :Açık İhale Usulü
İhale Kayıt Tarih :10.8.2017
İhale Son Başvuru Tarihi :22.8.2017
İhale Saat :15:00
İhale Yeri :Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Yönetmelik :2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği
İlgili Memur :Nursel Özcan
Bekleme Durumu :Bekleme
 
 

 

 

 

KEMALPAŞA BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

 

 

            Mülkiyeti Başkanlığımıza ait 8 Eylül Mahallesi Kemalpaşa  Stadı Caddesi No:15 Kemalpaşa adresindeki Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merkezindeki aşağıda bilgileri yazılı bağımsız bölümler   ;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü 10(on) yıl süreli kiraya verilecektir.

 

1- Zemin kat 1 nolu dükkan   Ticari ünite                      301,00 m2

2- Zemin kat 2 nolu dükkan   Ticari ünite                      287,00 m2

3- Zemin kat 3 nolu dükkan   Ticari ünite                      290,00 m2

4- Zemin kat 4 nolu dükkan   Ticari ünite                      313,00 m2

5- Zemin kat 5 nolu dükkan   Ticari ünite                       469,00 m2

6- 2. kat                                  Sinema salonu (1 nolu)    151,00 m2

7- 2. kat                                  Sinema salonu  (2 nolu)   151,00 m2

8- 2. kat                                  Konferans salonu             546,00 m2

9- 2. kat                                  Cep sinema salonu             85,00 m2

 

 Muhammen Bedel:

1 AYLIK               1 YILLIK                   Teminat (%30)   İhale Tarihi   Saati

 20.000,00.-TL    240.000,00.-TL  72.000,00.-TL       22/08/2017          15:00

Yer:

Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı Odası

 

İhale ile ilgili diğer bilgiler İhale Şartnamesinde belirtilmiş olup İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden ücretsiz alınabilir.

 

İhaleye katılmak isteyen;

a) Gerçek kişiler Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini,

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) Katılımcı vekaleten katılıyor ise Vekaletname

ç) Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini

d)Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi

e)Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz.

f)Tüzel kişiler Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekalet varsa noter onaylı vekaletname vermeleri

            gerekmektedir.

 Kemalpaşa Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi