2012/73446 - Muhtelif Boru

İhale No 2012/73446
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare TÜRKİYE KÖMÜR EŞLETMELERİ (TKİ - G.L.İ. ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kütahya
İşin İli Kütahya
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 12 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

   MUHTELİF MALLAR SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi                                 :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA
b) Telefon No                         :  0274 614 10 07
c) Faks No                              :  0274 614 59 94
d) Elektronik Posta Adresi     :  glisatinalma@gli.gov.tr
2 - İhalenin;
a) Niteliği ve Türü b) Miktarı c) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer d) Teslim Süresi/İşin Süresi
1-Emniyetli tip bot,ayakkabı,çizme
İKN:( 2012/75083)
62-GLİ/2012-541
5 kalemde 1547 çift GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 60 Takvim Günü
2-Vantüp
İKN: (2012/75159)
111-GLİ/2012-539
6 kalemde 280 adet GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 30 Takvim Günü
3- Wabco kamyon yedekleri
İKN:(2012/77682)
246-GLİ/2012-536
32 kalemde 2298 adet GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 120 Takvim Günü
4- General motor yedekleri
İKN:2012/77734
380-GLİ/2012-537
42 kalemde 916 adet GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 120 Takvim Günü
5-Komatsu iş makinası yedekleri
İKN:2012/78041
242-GLİ//2012-538
18 kalemde 88 adet, 2 takım GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 90 Takvim Günü
6- Muhtelif elektrik malzemeleri
İKN:2012/78147
136-GLİ/2012-535
49 kalemde 5216 adet, 600 metre, 56 takım GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 60 Takvim günü
7-Dizel jeneratör
İKN:2012/74009
559-GLİ/2012-543
1 kalemde 1 adet GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 60 Takvim günü
8-Muhtelif boru
İKN:2012/73446
108-GLİ/2012-544
7 kalemde 8740 metre GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 90 Takvim Günü
9- Çok kademeli santrifüj pompa
İKN:2012/77734
591-GLİ/2012-580
1 kalemde 2 Adet GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 160 Takvim Günü
10- Dalgıç tip pis su pompası
İKN:2012/72200
591-GLİ/2012-545
1 kalemde 6 adet GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 140 Takvim Günü
11- Elek imalatı
İKN:2012/76590
231-GLİ/2012-542
7 kalemde 212 adet Müessese Müdürlüğü Tunçbilektesellüm ambarı 90 Takvim Günü
 
3 - İlanın;
a) Konusu b) İhale Tarih ve Günü c) Son Teklif Verme Saati d) İhale Saati e) İhale Doküman Bedeli
  1- Emniyetli tip bot,ayakkabı,çizme 09.07.2012 PAZARTESİ 14.00 14.00 30,00 TL
  2- Vantüp 09.07.2012 PAZARTESİ 15.00 15.00 30,00 Tl.
  3- Wabco kamyon yedekleri 10.07.2012 SALI 14.00 14.00 30,00 TL
  4-General motor yedekleri 10.07.2012 SALI 15.00 15.00 30,00 TL
  5- Komatsu iş makinası yedekleri 11.07.2012 ÇARŞAMBA 14.00 14.00 30,00 TL
  6- Muhtelif elektrik malzemesi 11.07.2012 ÇARŞAMBA 15.00 15.00 30,00 TL
  7- Dizel jeneratör 11.07.2012 ÇARŞAMBA 16.00 16.00 30,00 TL
  8- Muhtelif boru 12.07.2012 PERŞEMBE 14.00 14.00 30,00 TL
  9- Çok kademeli santrifüj pompa 13.07.2012 CUMA 14.00 14.00 30,00 TL
10- Dalgıç tip pis su pompası 13.07.2012 CUMA 15.00 15.00 30,00 TL
11- Elek imalatı 13.07.2012 CUMA 16.00 16.00 30,00 TL
f) Yapılacağı Yer                    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA
g) Teklif Türü                         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi
h) Sözleşme Türü                   :  Yükleniciye sipariş Mektubu yazılacaktır
4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini:
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.
b) İhale Dokümanının Satın alınacağı Yer:
TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI
5 - Teklifler:
Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler Tekliflerini;
İhale konusu iş için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye sözkonusu iş için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.
7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, idari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.
9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.
11 - İhale konusu iş, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
12 - Vantüp, dizel jeneratör, çok kademeli santrifüj pompa, dalgıç tip pis su pompası ihalelerinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.
13 - İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.
14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.
15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :
T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001
T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005
VAKIFBANK : TR390001500158007293619845
İlgilenenlere duyurulur.
5398/1-1

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.