Muhtelif Gayrimenkullerin Özelleştirilmesi Hakkında Duyuru

İhale No 150446
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKALIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 20 Eylül 2012 16:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan aşağıdaki gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
 
SATIŞA KONU GAYRIMENKULLER
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)
SON TEKLİFVERME TARİHVE SAATİ
BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, CERRAH KÖYÜ, KALBURT MEVKİİ, 106 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 13.705,95 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
100.000,00
500,00
13/09/2012
16:00
BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, TABAKHANE MAHALLESİ, 338 ADA, 6 NO.LU PARSELDEKİ 31.924,00 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
250.000,00
500,00
13/09/2012
16:00
ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ, HAMDİBEY MAHALLESİ, 431 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 3.955,39 M²YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
20.000,00
300,00
13/09/2012
16:00
EDIRNE ILI, ENEZ ILÇESI, GAZIÖMERBEY MAHALLESI,
204 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKI 6.048,00 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
100.000,00
500,00
13/09/2012
16:00
EDIRNE ILI, ENEZ ILÇESI, GAZIÖMERBEY MAHALLESI,
293 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKI 2.916,59 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
40.000,00
500,00
13/09/2012
16:00
GİRESUN İLİ, EYNESİL İLÇESİ, GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ, 165 ADA, 8 NO.LU PARSELDEKİ700,25 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
10.000,00
200,00
13/09/2012
16:00
GİRESUN İLİ, KEŞAP İLÇESİ, BOZKURT MAHALLESİ, 249 (ESKİ 61) ADA, 14 NO.LU PARSELDEKİ 2.846,00 M²YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
15.000,00
200,00
13/09/2012
16:00
KARS ILI, MERKEZ ILÇESI, YENIMAHALLE, 512 ADA, 6 NO.LU PARSELDEKI 65.120,00 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
200.000,00
500,00
13/09/2012
16:00
KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARACAÖREN MAHALLESİ,
1141 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 13.284,00 M²YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
60.000,00
400,00
13/09/2012
16:00
KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARACAÖREN MAHALLESİ,    1142 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 9.480,00 M²YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
40.000,00
400,00
13/09/2012
16:00
KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARACAÖREN MAHALLESİ,    1153 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 9.097,00 M²YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
40.000,00
400,00
13/09/2012
16:00
KARS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARACAÖREN MAHALLESİ,    1165 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 9.947,00 M²YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
40.000,00
400,00
13/09/2012
16:00
KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 658 ADA,     6 NO’LU PARSELDEKİ 2.474,00 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
75.000,00
500,00
20/09/2012
16:00
KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 663 ADA,     2 NO’LU PARSELDEKİ 2.904 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKULÜN 2.447/2.904 ORANINDAKİ HİSSESİ
75.000,00
500,00
20/09/2012
16:00
MALATYA ILI, MERKEZ ILÇESI, UÇBAĞLAR MAHALLESI, 985 ADA, 8 NO.LU PARSELDEKI 89.005,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
200.000,00
500,00
20/09/2012
16:00
NİĞDE İLİ, ÇİFTLİK İLÇESİ, ÇARŞI MAHALLESİ, 140 ADA, 9 NO’LU PARSELDEKİ 8.452,47 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
6.000,00
200,00
20/09/2012
16:00
ORDU İLİ, ÜNYE İLÇESİ, ORTAYILMAZLAR MAHALLESİ, 263 ADA, 3 NO’LU PARSELDEKİ 368,00 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
15.000,00
200,00
20/09/2012
16:00
SAMSUN İLİ, ÇARŞAMBA İLÇESİ, DEMİRARSLAN KÖYÜ, 907 NO’LU PARSELDEKİ 72.000,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
15.000,00
200,00
20/09/2012
16:00
TEKIRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, HATİP MAHALLESİ, 2066 ADA,       1 NO.LU PARSELDEKİ 10.316,00 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
80.000,00
500,00
20/09/2012
16:00
TEKIRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, HATİP MAHALLESİ, 2683 ADA,
2 NO.LU PARSELDEKİ 4.611.59 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
40.000,00
200,00
20/09/2012
16:00
TEKIRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, HATİP MAHALLESİ, 2693 ADA,
4 NO.LU PARSELDEKİ 6.000,00 M² YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
60.000,00
250,00
20/09/2012
16:00
YALOVA ILI, ALTINOVA ILÇESI, TAVŞANLI BELDESI, ACIÇEŞME MEVKII, 160 NO.LU PARSELDEKI 5.140,00 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
40.000,00
100,00
20/09/2012
16:00
YALOVA ILI, ALTINOVA ILÇESI, TAVŞANLI BELDESI, ACIÇEŞME MEVKII, 284 ADA, 5 NO.LU PARSELDEKI 1.426,05 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
20.000,00
100,00
20/09/2012
16:00
YALOVA ILI, ALTINOVA ILÇESI, TAVŞANLI BELDESI, ACIÇEŞME MEVKII, 286 NO.LU PARSELDEKI 4.425,00 M2YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRIMENKUL
40.000,00
100,00
20/09/2012
16:00
 
1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2) Satışa konu gayrimenkullerden birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla gayrimenkul için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.
4) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu gayrimenkuller için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.
5) Satışa konu gayrimenkuller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;
- Halkbank A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu Gayrimenkulün İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.
6) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.
Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.
7) Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
9) İhale konusu gayrimenkullerin yabancı uyruklu gerçek kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler gayrimenkul edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
10) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
T.C. BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE
Tel: 312 / 585 83 20-585 81 68 (2 hat)     Faks: 312 / 585 80 51
www.oib.gov.tr
5405/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi