Perde Alımı

İhale No 150299
Sektör Konfeksiyon, Tekstil, İş Güvenliği Malzeme ve Ekipmanları
İdare TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 4 Temmuz 2012 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

İŞİN ADI :    Perde Alımı
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:    DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:    TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
ADRESİ:    TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA
TELEFON VE FAX NUMARASI:    +903122431190 - +903122443276
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:    sihhiyeikmal@hotmail.com
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:    Mal
MİKTARI:    2    KALEM
MALIN TESLİM YERİ:    TSK SIHHİYE İKMAL VE BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ETİMESGUT / ANKARA
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    İşin Başlama Tarihinin müteakip hemen.
İhalenin YAPILACAĞI YER:    TSK SIHHİYE İKMAL VE BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA
İhalenin TARİH VE SAATİ:    4/7/2012-17:00
 
İHALE İLANI METNİ  
S.NO:/MALZEMENİN ADI:/MİKTARI :/ÖLÇÜ BİRİMİ:/BİRİM FİYATI :/TOPLAM TUTARI :

1. / PERDE ZEBRA/ 72 /m²
2./ FON / 56 /m²
TOPLAMI (RAKAM VE YAZI İLE )………………………………………….

1. TEKLİFLER 04 TEMMUZ 2012 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’A KADAR KAPALI ZARF İÇİNDE TSK SHH.İKM. VE BKM. MRK.K.LIĞI (GENERAL ŞÜKRÜ SÜER KIŞLASI) ETİMESGUT/ANKARA ADRESİNE ELDEN VERİLECEKTİR.
2. TEKLİF EDİLEN FİYATLAR TL. OLARAK KDV. HARİÇ VERİLECEK, KDV. ORANI BELİRTİLECEKTİR.
3. ALIMLA İLGİLİ OLARAK;
A. Sözleşme Yapılmayacak, malzemeler Teknik üye marifetiyle piyasadan beğenilerek tedarik edilecektir. 
B. Malzemeler; işe başlama talimatının tebliğini müteakip hemen TSK Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığına teslim edilecektir. 
C. İstekliler tekliflerini, her bir kısım için teklif edilen birim fiyatların, miktarları ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Bu alımda işin tamamı için teklif verilecektir. Bütün iş kaleminin toplamına en düşük fiyat teklifi veren istekli firma üzerine doğrudan temin kararı verilecektir.
D. Teslim edilen mallar Doğrudan Temin Heyeti tarafından ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklere göre muayene edilecektir.
E. Komisyonca uygun bulunan istekli tarafından, teklif bedelinin binde 4,95 (dörtvirgüldoksanbeş)’i oranında karar pulu bedeli işe başlama talimatının tebliğinden önce yatırılacaktır. Ayrıca;
(I). MESLEKİ FAALİYETİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR 2012 MALİ YILINDA ALINMIŞ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA VEYA İLGİLİ MESLEK/ESNAF ODASINA KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEYİ,
(II). TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN;
* GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİNİ,

* TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA BU HUSUSLARI TEVSİK EDEN BELGELER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİNİ 
alım heyetine verecektir.

İRTİBAT BİLGİLERİ TEL: 243 11 90 / 91’den 2141 – 2142 veya TEL: 244 95 99 FAKS: 244 32 76 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.