Proje Tanıtım Ürünleri

İhale No 1521723
Sektör Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
İdare Hatay Valiliği
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Hatay
İşin İli Hatay
Yayın Tarihi 12 Ocak 2018
İhale Tarihi 18 Ocak 2018 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

  

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

AFGANİSTAN ÖZBEK TÜRKLERİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA

VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ

 

 

T.C. Hatay Valiliği tarafından desteklenen “HAYDİ KADINLAR EL ELE OVAKENTİ GELİŞTİRMEYE” Projesi kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları Ek- IV’e göre Doğrudan Temin Usulü ile bir mal/hizmet/yapım işi alımı yapılacaktır.

 

1)      İdareye İlişkin Bilgiler

a) Kurumun Adı, Adresi

Yararlanıcı Adı: Afganistan Özbek Türkleri Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

Adresi: Mustafa Kemal Mah.No: 3 Ovakent Antakya/HATAY

b) Telefon/Faks No/E-Posta

E-Posta: YOREMKOY@gmail.com

0555 841 50 49

c) İrtibat Kişisi, Tel:

İMADEDDİN UÇKUN

05374215068

2)      Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın

a) Niteliği, Türü, Miktarı

Proje Tanıtım Ürünleri

b) Teslim Yeri

Afganistan Özbek Türkleri Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

 

3)      Doğrudan Temin İhalesi

a) Referans Numarası

2017-31-0254

b) Yapılacağı Yer

Afganistan Özbek Türkleri Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

c) İlanın www.hataysodes.gov.tr adresinde ilana verildiği Tarihi

11.01.2018

d)Teklifler İçin Son Teslim Tarihi

18.01.2018  SAAT:17:00

 

4)      Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır. 

5)      Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.

6)      Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.

7)      Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.

8)      Teklifler için son teslim tarihine kadar hiçbir firmanın başvurmaması halinde bu durum bir tutanakla tespit edilir. Yürütücü, Valiliğe haber vermek şartıyla kendisi Piyasa Fiyat Araştırması yapar, ekteki Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağını doldurarak Valiliğimize gönderir.

 

 

Ekler:

1-      Teknik Şartname

2-      Teklif Sunum Formu

 

 

 

 

 

 

EK 1- TEKNİK ŞARTNAME/KEŞİF ÖZETİ

 

 

Sıra

Cinsi

Miktarı

                 Özellikler

1

Tanıtım Levhası

2 Adet

 

100x150 cm Kompozit Üzeri Folyo

 

2

Branda

4 Adet

 

150x250 cm Renkli Baskı

 

3

Afiş

100 Adet

 

33x48 cm Tek Yön Renkli Baskı

 

4

El İlanı

2000 Adet

 

A-5 Tek Yön Renkli Baskı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2- TEKLİF SUNUM FORMU

 

AFGANİSTAN ÖZBEK TÜRKLERİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA

VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE

 

İSTEKLİNİN KİMLİĞİ

Adı Soyadı

 

Firma Adı

 

Adres

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

 

TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Doğrudan Temin İlanında belirlenen malları tedarik etmeyi aşağıdaki Teknik ve Mali Tekliflerimize dayanarak teklif ediyoruz. Bu teklif, Doğrudan Temin İlanı 5. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir. 

 

 

Cinsi

Miktarı

Marka, Model

Birim Fiyat (KDV HARİÇ)

Toplam Fiyat (KDV HARİÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM (KDV HARİÇ)

 

 

 

 

2017-31-0254 Referans numaralı ihalenizde yukarıda detayları verilen malzemeleri toplam (KDV DAHİL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye vermeyi taahhüt ederiz.

 

 

 

                                                                                                                                   …./…/2018

   Kaşe-İmza

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi