Sağım Dahil Keçi Sütü Satışı Yapılacaktır

İhale No 1543209
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Şanlıurfa
İşin İli Şanlıurfa
Yayın Tarihi 13 Şubat 2018
İhale Tarihi 22 Şubat 2018 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sağım dahil keçi sütü satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00749734
Şehir : Şanlıurfa
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Keçi sütü satışı
İhale Tarihi
:
22.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün idari binası toplantı salonu
İhale Usulü
:
İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü
:
Satış
 
İlan Metni

İLAN
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 2018 YILINA AİT 250 TON SAĞIM DÂHİL KEÇİ SÜTÜ SATIŞI YAPILACAKTIR.


1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün bir yıllık tahmini 250 ton keçi sütünün, pipe line sağım tesisinde veya seyyar sağım makinesinde veya bunların temin edilememesi durumunda elle sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla bir (1) yıl süreyle satışıdır.

2- İhale, 22.02.2018 tarihinde saat 14.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün idari binası toplantı salonunda İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 29.02.2018 tarihinde aynı yer ve aynı şartlarda tekrar edilecektir.
İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3-Tahmin edilen bedel ve geçici teminata ilişkin esaslar;
a) Tahmin edilen keçi sütü üretim miktarları, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıya çıkarılmıştır.İŞLETME
ADI

CİNSİ

TAHMİNİ
BİR YILLIK MİK. (Kg.)

MUHAMMEN FİYATI
(TL/Kg)

MUHAMMEN
TUTARI (TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
(% 3)

Ceylanpınar T.İ.M.

Keçi Sütü

250.000

1,53

382.500,00

11.475,00


4- Keçi Sütünün sağımı ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere;
a) Keçi sütü satış fiyatı KDV Hariç 1,53 TL./Kg olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır.
b) Fiyat Türk Lirası’na göre belirlenecektir. İhale esnasında 1,00 TL/Ton (Türk Lirası) aşağı artırım yapılmaz.

5- Ödeme Şartları;
a) Keçi sütü faturaları işletme tarafından 7’şer günlük periyotlar halinde tanzim edilecek, Her ay içerisinde kesilen faturalar için son ödeme tarihi, takip eden ayın 10. gününe kadardır. Ödemeler işletmece belirtilen banka hesaplarına yatırılacaktır. Bu süreler faizsiz ödeme süreleridir.
Süt bedelinin bu süreler içerisinde ödenmemesi halinde gecikilen sürelere son ödeme tarihinden başlamak üzere 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri doğrultusunda gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir. Faizsiz süre içerisinde yatırılan süt bedelleri, tarih sırasına göre ilk fatura bedellerinden tenzili yapılarak, kalan borca faiz tahakkuk ettirilecektir.
b) Faiz tahakkuku yapılsa dahi, süt bedelinin 7 (yedi) gün içerisinde ödenmemesi halinde İşletme isterse, mal bedeli karşılığı teminat mektubu alarak 30 güne kadar süre uzatımı vermekte veya kati teminatı cezai şart olarak irat kaydederek sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
c) Devletçe süt teşvik primi verildiği sürece, teşvik primine tabi olmayanlardan bu miktar ayrıca tahsil edilir.
d) Müşteri, Destekleme faturalarını en geç 3 (üç) gün içerisinde tasdik ederek İşletmeye teslim edecektir. Geç teslim etmekten dolayı destekleme bedelinin alınmaması halinde zarar müşteriden tahsil edilecektir.

6- İhale Şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir, ayrıca www.tigem.gov.tr elektronik adresinden ihaleler bölümünden de görülebilir.

7-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve yapılan ihale bir satış ihalesi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi değildir. Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
 
 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi