2012/82657 - Tapa Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82657
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İkmal Dairesi Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 25 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 


TAPA SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İkmal Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt Numarası : 2012/82657
1 - İdarenin
a) adresi : DEGOL CAD. 06330 TANDOĞAN/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 3122961130 - 3122230140
c) elektronik posta adresi (varsa) : mkekikm@mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 30.000 ± %25 ADET M412 A1 TAPASI
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı 4. Kat
b) Tarihi ve saati : 25.07.2012 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.
 
5- Diğer Şartlar:
a) Teslim Edileceği Yer:
…Yurt dışı istekliler  tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre FOB-STOWED (Deniz Limanı) ve CFR (Derince Limanı) teslim şekillerinde vereceklerdir.
…Yurt içi istekliler tekliflerini MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü Elmadağ - ANKARA teslim esasına  göre vereceklerdir.
b) İhale dokümanının:
Görülebileceği yer:
- MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai. Bşk. 4.kat  404 no.lu oda Tandoğan - ANKARA
- MKE Pazarlama  Şubesi Müdürlüğü İnönü Caddesi no.88 Taksim - İSTANBUL
- www.mkek.gov.tr
İhale dokümanı satış bedeli:  50,-TL (KDV Dâhil)
c) Tekliflerin İhale Saatine kadar nereye verileceği:
- Teklifler, 25/07/2012 tarihi saat 14:00’e kadar MKE Gnl. Md. İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
e) Geçici Teminat istenmemektedir.
f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.
g) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden %10 oranında Kesin Teminat alınacaktır.
h) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır
ı) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.