Taşınmaz Satışı

İhale No 1697531
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 14 Eylül 2018
İhale Tarihi 22 Kasım 2018 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

YATIRIMCILARA DUYURU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
İdaremiz tarafından, 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazla ilgili olarak;
İhale Şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih olan 14.09.2018 tarihi, 16.11.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’ye,
“İlan Metni”nde yer alan taşınmazlar için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla bu taşınmazlardan;
- 1. ila 18. sıra arasındakiler için 18.09.2018 Salı günü olan ihale tarihi, 20.11.2018 Salı gününe,
- 19. ila 35. sıra arasındakiler için 20.09.2018 Perşembe olan ihale tarihi, 22.11.2018 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.
İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup, ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
7779/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi