Taşınmazlar Satış Yöntemi İle Özelleştirilecektir

İhale No 1497549
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 7 Aralık 2017
İhale Tarihi 8 Mart 2018 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
 

SIRA NO İHALE KONUSU GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİHİ
1 Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 parseldeki 4.737,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 55.000 150 01.02.2018
2 Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 parseldeki 2.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 30.000 150 01.02.2018
3 Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 40.000 150 01.02.2018
4 Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 parseldeki 12.977,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 240.000 150 01.02.2018
5 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111257 ada, 2 parseldeki 2.022,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 55.000 150 01.02.2018
6 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 1 parseldeki 1.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 40.000 150 01.02.2018
7 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 7 parseldeki 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 30.000 150 01.02.2018
8 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 8 parseldeki 1.118,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 30.000 150 01.02.2018
9 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 13 parseldeki 2.023,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 60.000 150 01.02.2018
10 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 2 parseldeki 1.282,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 35.000 150 01.02.2018
11 Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 parseldeki 1.398,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 40.000 150 01.02.2018
 
1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.
3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;
- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.
6 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
10689/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi