Tıbbi Kötü Kullanmaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmeti Satın Alınacaktır

İhale No 150532
Sektör Sigorta ve Finansal Hizmetler
İdare Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 10 Temmuz 2012 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 TIBBİ KÖTÜ KULLANMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve Hastanelerinde görev yapan toplam 148 doktor için bir yıl süreyle tıbbi kötü kullanmaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmeti kapalı zarf ile teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, 2.500,00 TL (İkibinbüşyüzTürkLirası) geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 TEMMUZ 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
5380/1-1

Ek:

İdari şartname için tıklayınız.
Teknik şartname için tıklayınız.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi