Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1399917
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Sakarya
İşin İli Sakarya
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 14 Ağustos 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 T.C.

 
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Sayı : 83529411-10//1069
 
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin) 11.08.2017
Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.
İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat
İdari Şartlar:
 
1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
 
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
 
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar lk./23../2017 Saat:J.Ç>00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
 
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
 
5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
 
6.Ödeme en geç 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.
 
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
 
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
 
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.A
 
10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
 
12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
 
13.Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
 
14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K. 1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) "Tel: 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)
 
(Dahili:) 1614-1615 Bilgi İçin: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
 
E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com
23 G 0,6 MM DIRECTONAL LASER PROBLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ
Tek kullanımlık, steril paket içinde olmalıdır.
 
Paket üstünde kod numarası, ce işareti, son kullanım tarihi, lot numarası, markası ve paketin nereden açılacağı belirtilmiş ve olmalıdır. Probun elcik bölümü plastik, ucu düz olmalıdır.
 
Kliniğimizde bulunan kombine cihaz ile birlikte kullanılacağı için Vitrektomi cihazı ile aynı markanın üretiminde olmalıdır.
 
• Probun uç kısmı elcik üzerindeki button vasıtası ile koruma hazneli olmalıdır,
 
Koruma haznesinden çıkan uç handle ileri doğru hareket ettikçe uç açısı genişleyebilir özellikte olmalıdır, bu sayede uç istenildiğinde düz istenildiğinde açılı olarak kullanıla bilinmelidir.
 
Orijinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemeden kaynaklanan arızası durumunda, cihazın yetkili servisine ücreti karşılığı tamir ettireceğini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca firma cihaz arızası süresince hastanemize aynı cihazdan ücretsiz olarak bırakacaktır. 23 gauge instrumet kanüllerinin içinden geçebilecek özellikte olmalıdır.
 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi