Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1399918
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Sakarya
İşin İli Sakarya
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 14 Ağustos 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 T.C.

 
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Ünversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Sayı : 83529411-10//1070
 
Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin) 11.08.2017
Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.
İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.
 
TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)
S.No Malzeme/İşin Adı UBB KODU Miktarı Birimi Tes. Tarihi Birim Fiyat TL Toplam Fiyat TL ’
1 OYNAR BAŞLI TETİKLİ DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER GRASPİNG 12MM 30 Adet
TOPLAM
 
İdari Şartlar:
 
1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
 
2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
 
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 1.U./.Û#2017 Saatr.teOO 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
 
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
 
5. Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
 
6.Ödeme en geç 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.
 
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
 
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
 
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
 
10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
 
12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
 
13.Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
 
14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) "Tel: 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)
 
(Dahili:) 1614-1615 Bilgi İçin: ASUMAN ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"
 
E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com
DISPOSABLE GRASPİNG ÖZELLİKLİ UZUN ENDOSKOPİK OYNAR BAŞLI TETİKLİ DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER 12 MM XL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Disposable Olmalıdır.
2 Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
Staplerin şaftının yükleme ünitesiz boyu minimum 26 cm olmalıdır.
4. 30, 45 ve 60mm'lik yükleme üniteleri aynı stapler île kullanılabilmelidir.
 
5. Stapler tutacının üzerinde , yükleme ünitesinin her iki yöne doğru 5'er adımda 45
dereceye kadar açılandırılabilir mekanizma olmalıdır. Staplerin şaftı 360 derece rotasyon hareketini yapmalıdır.
6. 25 kez ateşlenebilir özellikte olmalıdır.
7. Staplerin şaftının ucunda bulunan bant işaretli kanal sayesinde yükleme ünitesinin şaft üzerine kolaylıkla kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
 
8. Staplerin rotasyon çentiklerinin bulunduğu yerde yükleme ünitesinin şaft üzerinden çıkmasını engelleyen kilitleme mandalına sahip olmalıdır.
Dokuya uygun yerleşim için , yükleme ünitesinin ilk tetiklemede çenesi kapanmalı
istenildiğinde staplerdeki metrik penceredeki mandallar geri çekilerek ateşleme olmaksızın tekrar dokuyu serbest bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır.
 
10. Ameliyat esnasında aiet değişimini azaltmak için staplerde grasping fonksiyonu bulunmalıdır. Tutaç kapatılıp istenilen anda ileri itilip pratik bir şekilde tekrar açılarak grasping özelliği sağlamalıdır.
 
11. Güvenlik açısından kontrollü ateşlemeyi sağlamak için , stapler sadece butona basılarak aktıve edilebilmelidir.
 
12. Tüm hat boyunca İdeal "B " formasyonu sağlanabilmesi için , stapler her tetiklendiğinde
 
kademeli olarak 15 mm kapama ve kesme yapma özelliğine sahip olmalıdır. 3u özellik staplerin üzerindeki metrik pencereden takip edılebitmeıiair.
 
13. Yükleme ünitesi ateşleme sırasındc istenilen mesafede ateşlemenin durdurulmasına olanak îağiayacak mekanizmaya sahip olmalıdır.
14. Ergonomik Pistol tip tutaç tasarımı sayesinde stapler tek elle kullanıma uygun yapıda olmalıdır,
 
15. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
 
16. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
 
17. Tıbbi cihaz satmalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir
 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi